Kan aktieköp i storbanker stoppa lån till fossila bolag?

Storbankerna SEB, Swedbank och Nordea säger att de tar klimat- och miljöfrågorna på stort allvar, men fortsätter ändå att ge lån till fossila bolag som förvärrar klimatkrisen. Nu har Naturskyddsföreningen köpt aktier i bankerna för att som delägare påverka från insidan.

Världen är på väg att bli 2,5 grader varmare och aldrig förr har det varit tydligare att klimatomställningen måste gå fortare och involvera alla samhällsaktörer i arbetet. I omställningen kan bankerna spela en viktig roll för att bryta utvecklingen.

I det globala klimatavtalet från Paris 2015 enades världens länder om målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Det kräver att alla finansiella flöden styrs bort från verksamheter som förvärrar klimatkrisen och i stället riktas mot de som erbjuder lösningar på den. Även Internationella energirådet (IEA) har slagit fast att nya investeringar i utvinning av mer olja, gas och kol är oförenligt med Parisavtalets mål.

Varför fortsätter storbankerna att ge lån till fossila bolag?

Frågan är varför SEB, Swedbank och Nordea, som har högt uttalade klimatambitioner, fortsätter att låna ut pengar till fossila bolag? Å ena sidan skyltar de sitt ställningstagande genom att marknadsföra att deras fonder inte investerar i fossila bolag. Å andra sidan ger de lån till samma bolag. En förklaring är kanske att fondernas innehav är offentliga uppgifter som inte är skyddade av banksekretessen. Utlåningsverksamheten är däremot sekretesskyddad, och att stoppa lånen skulle på kort sikt leda till minskade vinster.

Trots larmrapporter och klimatlöften fortsätter bankerna att ge lån till företag som letar efter ny olja i känsliga områden som Arktis, eller driver kolkraftverk i Ryssland. År 2022 publicerades en rapport från Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och Greenpeace. Den avslöjade att SEB, Swedbank och Nordea har lånat ut mer än 92 miljarder kronor till fossila bolag under de senaste två åren. Mer än hälften har gått till bolag som expanderar sin utvinning.

Vad är Fair Finance Guide?

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Naturskyddsföreningen är en av initiativtagarna.  

Hur ska ni stoppa lånen till fossila bolag?

Vi har köpt aktier i storbankerna. Att köpa aktier innebär att vi blir delägare och får rätt att tycka till om hur verksamheten ska skötas – både genom att lämna förslag och få rösträtt på bolagsstämman.

Tillsammans med Greenpeace har vi skrivit motioner till bankernas stämmor där vi vill att de stoppar utlåningen till fossila bolag som inte antagit trovärdiga utfasningsplaner för sin verksamhet i enlighet med Parisavtalets 1,5-gradersmål. Utfasningsplanerna måste vara vetenskapligt baserade och innehålla ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen samt både kort- och långsiktiga utfasningsmål för den fossila verksamheten. Flera andra initiativ och organisationer, exempelvis Fair Finance Guide, står bakom motionen.

Vilka banker har Naturskyddsföreningen köpt aktier i och vad är de värda?

Vi har köpt en (1) aktie i Nordea, en i Swedbank och en i SEB. Kursen för aktier ändras ständigt, men den sista januari 2023 var värdet på vår aktie i SEB 126 kronor, i Swedbank 200 kronor och i Nordea 121 kronor. Även Greenpeace har köpt aktier i bankerna.

Hur mycket har SEB, Swedbank och Nordea lånat ut till fossil verksamhet?

Under de senaste två åren har Nordea lånat ut 34 miljarder kronor till bolag som bedriver fossil verksamhet, SEB 46 miljarder och Swedbank 12 miljarder. Mer detaljer finns i vår rapport.

Varför har ni inte köpt aktier i de andra storbankerna - Handelsbanken och Danske Bank?

Handelsbanken och Danske Bank, har under det senaste året infört restriktioner som i stor utsträckning ligger i linje med det aktieägarförslag vi lagt fram. Handelsbanken publicerade sin nya klimatpolicy i juni 2022 och ser redan en positiv påverkan på verksamheten. Den nya klimatpolicyn har blivit mycket uppskattad av svenska bankkunder och även lockat nya till banken.

Ni har tidigare varit kritiska mot aktivt ägande av fossila bolag, vad är skillnaden nu som aktieägare i bankerna?

Det stämmer att vi har ifrågasatt aktivt ägande av bolag vars verksamhet går ut på att utvinna och producera fossila bränslen, men det är ett enklare beslut för en bank att sluta stödja fossilbolag än för ett oljebolag att sluta med olja. Målet är att sätta press på fossilbolagen genom att förmå bankerna att strypa finansieringen. Lyckas vi kommer det att bli dyrare och svårare för de fossila bolagen att finansiera sin verksamhet. I linje med vetenskapen tycker vi att fossila bränslen tillhör det förflutna – inte framtiden!

Vad behövs för att ni ska få igenom era förslag?

Då måste en majoritet av aktieägarna rösta för vårt förslag. Vi har en dialog med några av de största ägarna i bankerna för att få dem att ta sitt ansvar. Huruvida bankerna ska bidra till klimatomställningen, snarare än att bromsa den, är en fråga som ägarna kan fatta beslut om.

Vad kan du göra för att stödja oss?

Äger eller köper du aktier i någon av bankerna kan du rösta för vårt förslag på stämman! På Fair Finance Guides webbsida kan du enkelt mejla en uppmaning till pensionsfonderna att rösta ja till förslagen. 

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 2

Relaterat innehåll