Svenska banker fortsätter pumpa in miljarder till oljebolag i Arktis

Tre storbanker i Sverige har ökat sitt stöd till bolag som letar efter olja och gas i Arktis. En ny granskning visar att kryphål i bankernas klimatriktlinjer har gjort att de kunnat fortsätta att pumpa in miljarder i lån till bolagen.

Tre av de fyra största bankerna i Sverige har fortsatt att finansiera bolag som letar ny olja och gas i norska delen av Arktis. För två år sedan genomförde Fair Finance Guide, där Naturskyddsföreningen ingår, en granskning av de stora bankernas stöd till oljeprojekt i Arktis. Nu kan vi i en uppföljande rapport från Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och Greenpeace visa att SEB, Nordea och Swedbank har fortsatt att stötta oljebolagen. Bankerna har gjort det med 43 miljarder kronor i nya lån och finansieringstjänster, en ökning med 36 procent.

Jakten på mer fossila bränslen i Arktis eldar på klimatförändringarna. Den arktiska miljön är särskilt utsatt för klimatförändringar eftersom den globala uppvärmningen går snabbare vid polerna.  

Förödande konsekvenser för biologisk mångfald 

Oljebolagen Aker BP, Lundin Energy och Equinor är de bolag som fått störst finansiellt stöd av bankerna. Det är bolag som letar fyndigheter i det mest nordliga området Wisting som ligger nära polarisen och kommer bli världens nordligaste oljefält. Det kallas “Norges lilla regnskog” på grund av sin unika biologiska mångfald. I närheten ligger också naturreservatet Björnön där några av världens största fågelkolonier finns. En olje- eller gasolycka där skulle kunna få förödande konsekvenser för djurlivet och den biologiska mångfalden. De extrema väderförhållandena som råder på Arktis ökar dessutom risken för olyckor och gör det svårt att begränsa skadorna. 

Kryphål i bankernas riktlinjer  

Efter Fair Finance Guides granskning av bankerna 2020 protesterade tusentals bankkunder mot oljejakten i Arktis och sedan dess har alla svenska storbanker skärpt sina riktlinjer. Handelsbanken säger nu helt nej till utvinning i Arktis. Men kryphål i de andra bankernas riktlinjer har gjort att de kunnat fortsätta låna ut till bolag verksamma i Arktis. Dessutom har bankerna lovat att följa Parisavtalet och det internationella energirådet, IEA, har slagit fast att all ny utvinning av olja, gas och kol måste upphöra för att det ska vara möjligt att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med avtalets 1,5-gradersmål. 

Fair Finance Guide granskning 2022
Svenska Bankers stöd till oljebolag i Arktis 2020-2022.

Mejla din bank och protestera

Nu gäller det att de andra bankerna följer efter Handelsbankens exempel! Vi uppmanar fler svenska bankkunder att protestera mot att bankerna stödjer jakten på olja i Arktis. På Fair Finance Guides webbplats kan du enkelt skicka ett förskrivet mejl till din bank.  

Rapporten:

Vad är Fair Finance Guide?

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ som granskar hur hållbart banker investerar och lånar ut pengar. Naturskyddsföreningen är en av initiativtagarna.  

klippor, glädje, hopp, havsklippor, blå himmel,

Ge en gåva till klimatet

Vi kan fortfarande bromsa klimatförändringarna! Bidra till arbetet för att skapa en tuffare klimatpolitik och för att visa vägen mot hållbar förnybar energi.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll