Naturskyddsföreningens motioner till storbankernas bolagsstämmor

Trots att storbankerna SEB, Nordea och Swedbank har uttalat höga klimatambitioner, fortsätter de att ge lån till fossila bolag vars verksamhet bidrar till att förvärra klimatkrisen. Naturskyddsföreningen och Greenpeace har därför köpt aktier i de tre bankerna för att försöka stoppa denna klimatskadliga utlåning som gör det svårare att nå Parisavtalets mål.

- Att köpa aktier innebär att vi blir delägare och får rätt ha synpunkter på hur bankernas verksamhet ska bedrivas. Därför har Naturskyddsföreningen och Greenpeace nu tillsammans lämnat in motioner till bankernas bolagsstämmor, där vi kräver att de agerar i linje med vetenskapen och slutar ge lån till bolag som fortsätter att expandera sin fossila utvinning, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen. 

Våra motioner går ut på att Nordea, SEB och Swedbank ska revidera sina övergripande strategier så att de är helt i linje med Parisavtalet och dess mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C, före slutet av 2023. Denna strategi bör innehålla stoppa all ny utlåning och alla finansieringstjänster till fossila bolag som saknar robusta utfasningsplaner i enlighet med Parisavtalets 1,5-graderasmål. Planerna ska vara vetenskapligt baserade och innehålla ett omedelbart stopp för ny utvinning av fossila bränslen samt både kort- och långsiktiga utfasningsmål. 

Klimatomställningen måste snabbas på radikalt; världen är på väg mot en uppvärmning på över 2,5 grader med förödande konsekvenser. Parisavtalet slår fast att alla finansiella flöden måste styras bort från verksamheter som förvärrar klimatkrisen och i stället riktas mot verksamheter som erbjuder lösningar på den. Det internationella energirådet (IEA) har även slagit fast att ingen finansiering till utvinning av mer olja, gas och kol kan göras om det ska vara möjligt att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med 1,5-gradersmålet.  

Bankernas agerande är viktigt för att bryta utvecklingen och påskynda omställning. Företrädare för SEB, Swedbank och Nordea har uttalat höga klimatambitioner. Luckor i bankernas policyer gör dock att de fortsätter finansiera fossila bolag vars verksamheter bridrar till klimatkrisen. En rapport från Fair Finance Guide, Naturskyddsföreningen och Greenpeace visar att SEB, Swedbank och Nordea har lånat ut över 92 miljarder kronor till fossila bolag de senaste två åren. Flera av bolagen som får finansiellt stöd av bankerna letar exempelvis efter ny olja i känsliga områden i Arktis, medan andra bolag driver kolkraftverk i bland annat Ryssland. Dessutom har mer än hälften av lånen gått till bolag som expanderar sin utvinning. Detta undergräver möjligheten att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 1

Relaterat innehåll