Kan ekologisk mat innehålla bekämpningsmedel?

Ibland kommer larm om rester av kemiska bekämpningsmedel i ekologiska livsmedel. Är det sant, strunt eller någonstans däremellan?

1. Hur ofta brukar ekologisk mat innehålla rester av bekämpningsmedel? 

Det är ovanligt. I Sveriges senaste kontroll hittades  rester av kemiska bekämpningsmedel i 6 av 215  (ca 3%) prover från ekologisk mat. I konventionellt odlad mat hittades rester av kemiska bekämpningsmedel i 62% av proverna. I EU:s sammanställning av tester från 2019, förekommer det att man hittar rester av kemiska bekämpningsmedel även i ekologiska livsmedel. Men det är sällan. I 6 048 prover från 30 länder hittades 718 prov med rester av kemiska bekämpningsmedel, varav 76 med halter över gränsvärdena.  

2. Men hur är det ens möjligt? 

Trots att kemiska bekämpningsmedel inte används på ekologiska odlingar är det svårt att skydda odlingarna fullt ut från att smittas av kemiska bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel sprids i naturen och vissa finns kvar länge. Några av de bekämpningsmedelsrester som hittas är till och med bekämpningsmedel som inte längre används, som DDT. Det är ett tydligt tecken på de cirkulerar i ekosystemet. 

Ekologiska odlingar kan också drabbas av de bekämpningsmedel som används på odlingar i närheten. Bekämpningsmedel kan transporteras långa sträckor i luften. I flera länder är det fortfarande tillåtet med flygbesprutning vilket gör att kemikalierna inte bara sprids över odlingar utan även över människors hem och skolor. Det är helt enkelt svårt att odla giftfritt i en förorenad värld… 

3. Kan det röra sig om fusk också? 

Det går inte att utesluta, men ekologiska produkter är inte mer utsatta för bedrägeri och fusk än andra. Snarare tvärtom eftersom ekologisk produktion är en av EU:s mest kontrollerade produktionsformer – med årliga och frivilliga kontroller utöver vad svensk och europeisk livsmedelslagstiftning kräver. Om bekämpningsmedel hittas i ekologisk mat är det med allra största sannolikhet föroreningar från oekologisk odling, förväxling av analysprover eller misstag i hanteringen. Det är alltid viktigt att dessa fall utreds för att ta reda på orsaken. Vinden orsakar problem också i den konventionella odlingen. I Livsmedelsverkets kontroller från 2018 hittades till exempel bekämpningsmedlet prosulfkcarb i svenska äpplen, där användning är förbjudet. Lunds kommun och Länsstyrelsen i Skåne gjorde en utredning som visade att medlet spridits med vinden från en närliggande odling.

4. Kan man lita på miljömärkningen av mat? 

Ja! Även om det kan finnas risk för att ekologisk mat smutsas ner eller att det sker fel i hanteringen så innebär kontrollen att eventuella misstag rättas till. Det finns en mycket unik spårbarhet i den ekologiska märkningen som gör det lättare. Oekologisk mat bidrar till att mer miljögifter sprids i vår miljö. Något som dessutom kan förorena livsmedel från den ekologiska produktionen. 

5. När det larmas om gifter i livsmedel brukar medier alltid avsluta med en lugnande förklaring om att man måste äta väldigt mycket av maten eller drycken i fråga för att riskera hälsan. Bör man ändå vara orolig? 

Idag utsätts vi för flera olika miljögifter samtidigt och det är vanligt med bekämpningsmedelsrester i till exempel oekologisk frukt och grönt. En del av dessa ämnen är klassade som cancerframkallande, reproduktions- eller hormonstörande. Men de flesta kemikalier vet vi alldeles för lite om. Att prata om enskilda livsmedel och gränsvärden är därför inte längre relevant, vi måste se till vår mat inte innehåller bekämpningsmedel och det enda sättet att minska riskerna är att välja ekologiskt. Då förorenas inte heller miljön. 

Referenser

Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk!

Vi jobbar för politiska satsningar på ekologiskt jordbruk, för friska ekosystem, naturbetesmarker och ängar. När du ger en gåva bidrar du till det arbetet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!