6 anledningar att byta till ekologisk mat

Du har säkert stenkoll på att ekologiskt inte besprutas med läbbiga kemiska bekämpningsmedel. Men visste du att det finns många andra fördelar med den ekologiska maten? Här är sex goda anledningar att byta till eko. 

1. Rikare natur 

Fler värdefulla växter, insekter och fågelarter - naturen mår bra av ekologisk odling! Utan kemiska bekämpningsmedel, tack vare odling av olika grödor på fälten och med betande djur har ekologiska gårdar 30 procent högre biologisk mångfald jämfört med oekologiska. För bin och andra pollinatörer är skillnaden ännu större, hela 50 procent. 

Faktiskt är det så fiffigt att fler insekter, fåglar och markorganismer på ekogården minskar behovet av bekämpningsmedel, hjälper grödorna genom ökad pollinering och förbättrar växternas näringsupptag. 

2. Fritt från kemiska bekämpningsmedel 

Vad händer när ekobonden skippar kemiska bekämpningsmedel? Jo, det finns en lång rad smarta lösningar som ekobonden tar till för att hantera skadedjur, svamp och ogräs. Det handlar om att planera växtföljden för att minska sjukdomarna och använda sig av kvävefixerande grödor för att minska behovet av gödsel. Att gynna nyttodjur som livnär sig på skadeorganismer och att bekämpa ogräs mekaniskt.  

Alla dessa insatser ger oss en rikare natur, vi slipper oroa oss för rester av bekämpningsmedel i maten och för att bonden ska bli sjuk, dessutom blir vattnet renare. 

Bekämpningsmedel påverkar inte bara de skadedjur eller ogräs som det är tänkt att bekämpa. Gifterna påverkar även annat levande runt gården, kan vara direkt skadliga för den som arbetar på gården och rester av ämnet riskerar att stanna kvar i maten vi äter. 

Bekämpningsmedlen stannar inte heller bara på området det behandlar utan sprids i värsta fall till vattendrag, sjöar och grundvatten där det kan skada växter och djur och utgöra ett hot mot dricksvattnet. Det är dyrt att rena dricksvatten från bekämpningsmedel.  

3. Gladare djur 

Precis som oss människor mår djur bättre av att vara utomhus. Alla djur i ekologisk produktion går ut för att beta, picka eller böka. De har mer plats i stallarna och bättre möjligheter till ett naturligt liv. Störst skillnad gör den ekologiska gården för grisar och, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om. 

Trots att Sverige har förhållandevis god djurhållning jämfört med andra länder gör den ekologiska produktionen skillnad för djurens liv. Störst skillnad gör den ekologiska gården för grisar, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om.

4. Levande landsbygd 

En levande landsbygd med ett lönsamt ekologiskt jordbruk är den viktigaste förutsättningen för fler ekovaror i butiken. Att svenska lantbrukare ställer om till ekologisk produktion ökar konkurrenskraften för svenska bönder som kan möta en växande marknad, både i och utanför Sverige. 

Många ekologiska gårdar har också en verksamhet inriktad mot turism och gårdsförsäljning. Det lockar turister till andra delar av Sverige än till storstäderna och bidrar till en levande landsbygd. 

Ekogårdar har i genomsnitt bättre lönsamhet än oekologiska och sköter fler naturbetesmarker. Fler kvinnor och yngre arbetar också med ekologiskt lantbruk. Det bidrar till en framtidstro på landsbygden.

5. Schysst mot bonden 

Den ekologiska bonden slipper inte bara hantera bekämpningsmedel och föder upp gladare djur. Tack vare att vi konsumenter betalar mer för ekologisk mat får ekobonden lite bättre betalt för det extraarbete det innebär att producera ekologiskt. 

6. Klimatåtgärder 

Du har säkert koll på att jordbruket påverkar klimatet negativt med stora utsläpp av växthusgaser. Men visste du att ekoodlingen lagrar mer kol i marken och använder mindre fossil energi genom att skippa konstgödsel? Jo, konstgödsel tillverkas genom en enormt energikrävande process och förbrukar massvis av fossil energi. 

Forskning har visat att ekoodling ökar mängden förmultnade växtdelar i jorden. Det är bra eftersom det gör jorden bördigare och samtidigt binder koldioxid. Och i reglerna för de jordbruk som är anslutna till Krav finns flera klimatregler, till exempel krav på förnybar el. 

Genom att ekojordbruket tillför mindre kväve minskar också utsläppen av lustgas från åkrarna. Mekanismerna och kretsloppet är dock desamma. 

Men kornas och lammens matsmältning kommer inte att påverkas bara för att man odlar ekologiskt. Ekologiskt kött har ungefär samma påverkan på klimatet som oekologiskt. All ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, det beror på vad du äter.  

En av de stora fördelarna med ekologisk odling är dock att den leder till mer biologisk mångfald, vilket gör att vi bättre kan hantera kommande klimatförändringar. 

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 8