6 anledningar att byta till ekologisk mat

Du har säkert stenkoll på att ekologiskt inte besprutas med läbbiga kemiska bekämpningsmedel. Men visste du att det finns många andra fördelar med den ekologiska maten? Här är sex goda anledningar att byta till eko. 

1. Rikare natur 

Fler värdefulla växter, insekter och fågelarter - naturen mår bra av ekologisk odling! Utan kemiska bekämpningsmedel, tack vare odling av olika grödor på fälten och med betande djur har ekologiska gårdar 30 procent högre biologisk mångfald jämfört med oekologiska. För bin och andra pollinatörer är skillnaden ännu större, hela 50 procent. 

Faktiskt är det så fiffigt att fler insekter, fåglar och markorganismer på ekogården minskar behovet av bekämpningsmedel, hjälper grödorna genom ökad pollinering och förbättrar växternas näringsupptag. 

2. Fritt från kemiska bekämpningsmedel 

Vad händer när ekobonden skippar kemiska bekämpningsmedel? Jo, det finns en lång rad smarta lösningar som ekobonden tar till för att hantera skadedjur, svamp och ogräs. Det handlar om att planera växtföljden för att minska sjukdomarna och använda sig av kvävefixerande grödor för att minska behovet av gödsel. Att gynna nyttodjur som livnär sig på skadeorganismer och att bekämpa ogräs mekaniskt.  

Alla dessa insatser ger oss en rikare natur, vi slipper oroa oss för rester av bekämpningsmedel i maten och för att bonden ska bli sjuk, dessutom blir vattnet renare. 

Bekämpningsmedel påverkar inte bara de skadedjur eller ogräs som det är tänkt att bekämpa. Gifterna påverkar även annat levande runt gården, kan vara direkt skadliga för den som arbetar på gården och rester av ämnet riskerar att stanna kvar i maten vi äter. 

Bekämpningsmedlen stannar inte heller bara på området det behandlar utan sprids i värsta fall till vattendrag, sjöar och grundvatten där det kan skada växter och djur och utgöra ett hot mot dricksvattnet. Det är dyrt att rena dricksvatten från bekämpningsmedel.  

3. Gladare djur 

Precis som oss människor mår djur bättre av att vara utomhus. Alla djur i ekologisk produktion går ut för att beta, picka eller böka. De har mer plats i stallarna och bättre möjligheter till ett naturligt liv. Störst skillnad gör den ekologiska gården för grisar och, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om. 

Trots att Sverige har förhållandevis god djurhållning jämfört med andra länder gör den ekologiska produktionen skillnad för djurens liv. Störst skillnad gör den ekologiska gården för grisar, värphöns och kycklingar som annars ofta hålls inne året om.

4. Mer svenskt 

Ekologisk produktion tillämpar i större utsträckning mer cirkulär resursanvändning: Det mesta djurfodret och näringen ska komma från gården eller närområdet. Dessutom används inte konstgödsel, vilket alltid är importerat. 

Sammantaget gör det att ekologiskt jordbruk i Sverige är mindre beroende av importerade insatsmedel än det konventionella. Det medför att en större del av intäkterna stannar i Sverige, att jordbruket blir mindre sårbart vid stora omvärldshändelser och att man måste hushålla bättre med resurserna. 

Därför ser vi att ekologisk produktion har fördelar även på den här fronten, även om det finns förbättringspotential även där.  

5. Schysst mot bonden 

Den ekologiska bonden slipper inte bara hantera bekämpningsmedel och föder upp gladare djur. Tack vare att vi konsumenter betalar mer för ekologisk mat får ekobonden lite bättre betalt för det extraarbete det innebär att producera ekologiskt. 

6. Klimatåtgärder 

Du har säkert koll på att jordbruket påverkar klimatet negativt med stora utsläpp av växthusgaser. Men visste du att ekoodlingen lagrar mer kol i marken och använder mindre fossil energi genom att skippa konstgödsel? Jo, konstgödsel tillverkas genom en enormt energikrävande process och förbrukar massvis av fossil energi. 

Forskning har visat att ekoodling ökar mängden förmultnade växtdelar i jorden. Det är bra eftersom det gör jorden bördigare och samtidigt binder koldioxid. Och i reglerna för de jordbruk som är anslutna till Krav finns flera klimatregler, till exempel krav på förnybar el. 

Genom att ekojordbruket tillför mindre kväve minskar också utsläppen av lustgas från åkrarna. Mekanismerna och kretsloppet är dock desamma. 

Men kornas och lammens matsmältning kommer inte att påverkas bara för att man odlar ekologiskt. Ekologiskt kött har ungefär samma påverkan på klimatet som oekologiskt. All ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, det beror på vad du äter.  

En av de stora fördelarna med ekologisk odling är dock att den leder till mer biologisk mångfald, vilket gör att vi bättre kan hantera kommande klimatförändringar. 

Bilden visar en stiliserad illustration med en gul bakgrund. I mitten finns en krukväxt i en enkel kruka. Växten har ett stort blad och en blomma som ser ut att vara gjord av ett dödskalle-motiv. En annan blomma, som ser ut att vara en bild i en bildram, hänger från en av växtens böjda stjälkar. Bildramen har ett hjärta i mitten. Under krukan syns fyra små dödskallar utspridda på marken. Designen är minimalistisk och använder endast svart och gult.

Rädda bina: stoppa gifterna!

 

”Bivänliga” växter  som är farliga för bin, ska det vara så??

Skriv under uppropet!
Gillas av 14

Relaterat innehåll