Att handla ekologiskt är extra viktigt för importerade varor

Hälften av maten vi äter i Sverige är importerad. För den som är rädd om miljön är det extra viktigt att välja ekologiska alternativ om man handlar mat som är importerad till Sverige. Här får du veta varför!

Så mycket som hälften av maten vi äter i Sverige är importerad. En del varor som kaffe, kakao, tropiska frukter och en hel del frukter och grönsaker kan bara odlas utanför landets gränser i ett varmare klimat, andra varor importeras ändå.

Det är bra att äta efter säsong och lokalproducerat, men många av oss köper ändå kaffe, choklad eller frukter och grönsaker som odlats i andra länder. Då är det extra viktigt att tänka på att handla ekologiskt!

Det finns flera skäl till att det är så viktigt att handla ekologiskt just när du handlar importerad mat:

Välj ekologiskt för naturens skull

Lite förenklat kan man säga att den importerade maten som producerats på konventionellt vis troligtvis har större miljöpåverkan än den svenskproducerade, eftersom det många gånger används mer bekämpningsmedel än i Sverige. Bekämpningsmedel som sprids i naturen och påverkar den biologiska mångfalden.

Välj ekologiskt för att skydda människor där grödorna odlas

När grödorna odlas utanför Sveriges gränser har vi inte samma inblick i förhållandena kring odlingarna. Bekämpningsmedel kan drabba både de människor som arbetar på odlingarna och de som bor intill.

Bekämpningsmedel som är förbjudna i Sverige av hälso- eller miljöskäl kan vara tillåtna att använda i länder med svagare lagstiftning. Lantarbetare kan jobba utan tillräcklig information om de bekämpningsmedel de använder och med bristande eller ingen skyddsskyddsutrustning. I vissa länder används flygplan för att bespruta åkrarna, och då är risken stor att bekämpningsmedlen hamnar utanför odlingarna och ställer till problem i naturen eller omkringliggande bebyggelse. Bekämpningsmedel kan också spridas i vattendrag som används för dricksvatten, tvätt eller bevattning av odlingar.

Välj ekologiskt för att minska risken för rester av bekämpningsmedel i maten

Det finns en aspekt som kan tala till de som handlar ekologiskt av hälso- och sundhetsskäl, nämligen att slippa rester av bekämpningsmedel som annars kan finnas kvar i maten. När det gäller konventionella varor, så innehåller de importerade frukterna och grönsakerna oftare rester av bekämpningsmedel än de svenskodlade, enligt Livsmedelsverkets stickprovskontroller. Med andra ord, risken är större att det finns rester av bekämpningsmedel i importerade frukter och grönsaker än i svenskodlade.

Om man vill undvika rester av bekämpningsmedel är det alltså bra att vara extra noga med att välja ekologiskt om man köper frukt och grönsaker som odlats utomlands.

Det saknas global reglering av bekämpningsmedel

Om du köper importerade varor kan de ha besprutats med bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU. Det beror på att det inte finns någon gemensam global reglering av bekämpningsmedel, utan bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU på grund av påverkan på miljön eller på hälsan kan vara tillåtna att använda i länder utanför.

Bi, bidöd, bekämpningsmedel, förbjudna, Brasilien, critically, bio politics, extinction, collapse, bee macro, pesticide spraying, environmental pollution, die, colony collapse disorder, bees, extermination, decline, nosema, diseases, toxic, insecticides, modified, pesticides, colony, chemically, close, plagued, swarm, parasite, ecology, beekeeping, wildlife, closeup, macro, mass extinction, dying bees, dead bee, ecological problem, poison, environmental risk
I Brasilien används hundratals bekämpningsmedel som är förbjudna inom EU för att de är så giftiga. Det orsakade en omfattande bidöd år 2019, då miljontals bin dog.

Länder inom EU kan till och med tillverka sådana bekämpningsmedel för export, även om de är förbjudna att använda här av hälso- eller miljöskäl, och sedan importera grödor som odlats med dessa bekämpningsmedel.

När du handlar ekologiskt odlas mer ekologiskt

Konsumenternas efterfrågan har väldigt stor betydelse för vilka matvaror som produceras och till slut finns tillgängliga i mataffären. Därför är det alltid bra att fråga efter ekologiska varor som du saknar i affären.

Allt fler bönder i världen odlar ekologiskt, men det behövs ännu fler.

När du handlar ekologiskt får fler bönder i världen chansen att ställa om till ekologisk odling!

Läs mer om ekologiskt

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll