Märkning av trädgårdsväxter

Vilka märkningar finns för trädgårdsväxter och vad innebär de? Här får du hjälp att hitta rätt så att du kan välja blommor som är bivänliga på riktigt.

Här får du veta mer om olika skyltningar och märkningar av trädgårdsväxter:

Bivänliga växter

Att en växt är skyltad som ”bivänlig” eller ”älskas av bin” betyder bara att växtsorten gillas av bin och andra pollinatörer eftersom blommorna innehåller mycket pollen och nektar. Det här är något som butikerna själva tar fram för att visa vilka blommor som lockar till sig bin och andra pollinatörer.

Det är inte en kontrollerad certifiering och säger ingenting om hur växterna har odlats eller vilka bekämpningsmedel de har besprutats med. En växt som märkts som "bivänlig" kan därför i praktiken innehålla biskadliga bekämpningsmedel i hur höga koncentrationer som helst.

KRAV och EU-ekologiskt

KRAV och EU-ekologiskt är de bästa alternativen för att undvika skadliga bekämpningsmedel på växter. Vad som får användas vid ekologisk odling är reglerat enligt lag.

För att få märkas som ekologisk (KRAV eller EU-ekologisk) får varken konstgödsel eller naturfrämmande bekämpningsmedel användas vid odlingen. I stället används mekanisk ogräsborttagning, biologisk bekämpning och förebyggande åtgärder för att hindra skadedjur.

GLOBALG.A.P. och MPS

GLOBALG.A.P. och MPS är internationella märkningar, där kriterier utformats av blomsterbranschen. Bland annat krävs att lagkrav inom miljö- och sociala frågor uppfylls. För att kunna certifieras enligt GLOBALG.A.P. krävs en tredjepartskontroll av ett oberoende certifieringsbolag. Certifiering av MPS görs av MPS själva.

"Från Sverige" och Svenskt Sigill

”Från Sverige” är en ursprungsmärkning för livsmedel och växter. Svenskt Sigill är en märkning för svensk mat och blommor. Båda är branschmärkningar som ska guida konsumententer att välja växter som odlats i Sverige.

Märkningarna intygar att den huvudsakliga odlingstiden eller tillväxten ska ha skett i Sverige. Växten kan dock ha såtts och odlats i ett annat land innan den importerats och växt till sig i Sverige.

E-planta

En E-planta är ett träd eller en buske som är anpassad för det svenska klimatet. Växterna är endast odlade i Sverige.

Grönt Kulturarv

För att bevara den genetiska mångfalden av odlade växter i Sverige har märkningen Grönt Kulturarv upprättats. För att en växt ska bli klassad som Grönt kulturarv ska arterna och sorterna ha en väl dokumenterad historia och vara odlade i Sverige före 1940, 1950 eller 1960 beroende på växtslag. Det kan också vara sorter som på annat sätt bedömts värda att bevara inom svensk odling. Märkningen säger inte var eller hur växten odlats.

Fairtrade

Fairtrade är en internationell certifiering av varor som odlas i länder med utbredd fattigdom, där märkningen ska hjälpa odlare och anställda att förbättra sina arbets-och levnadsvillkor. Märkningen har kriterier som förbjuder användning av vissa skadliga bekämpningsmedel, och man kräver dessutom att ordentlig skyddsutrustning ska finnas för de anställda. Det är framför allt snittblommor som rosor som märks.

Handla gärna Fairtrade-märkta varor, och allra helst i kombination med ekologiskt!

Grossisternas miljöambitioner

Både grossister och återförsäljares skriver gärna om hållbarhet på sina hemsidor. Att Naturskyddsföreningen har hittat skadliga bekämpningsmedel på växterna som de säljer tyder på att de har svårt att omsätta dessa ambitioner till aktivt miljöarbete.

Ställ gärna frågor om handlarens miljöambitioner, så visar du att det är en fråga som kunderna bryr sig om!

När du odlar glöm inte att även använda ekologisk jord och växtnäring, här får du fler tips:

Bilden visar en stiliserad illustration med en gul bakgrund. I mitten finns en krukväxt i en enkel kruka. Växten har ett stort blad och en blomma som ser ut att vara gjord av ett dödskalle-motiv. En annan blomma, som ser ut att vara en bild i en bildram, hänger från en av växtens böjda stjälkar. Bildramen har ett hjärta i mitten. Under krukan syns fyra små dödskallar utspridda på marken. Designen är minimalistisk och använder endast svart och gult.

Rädda bina: stoppa gifterna!

”Bivänliga” växter som är farliga för bin, ska det vara så?

Skriv på uppropet!
Gillas av 1

Relaterat innehåll