Möjliga konsekvenser av att miljöaspekter integrerats i Nordiska näringsrekommendationer 2023

Naturskyddsföreningens yttrande på Livsmedelsverkets remiss angående möjliga konsekvenser av att miljöaspekter integrerats i Nordiska näringsrekommendationer 2023

Naturskyddsföreningen välkomnar att de Nordiska näringsrekommendationerna framöver väger in både hälsa och miljö, och utgår från att Livsmedelsverkets framtagande av nya nationella rekommendationer kommer göra detsamma. Detta är dels en förutsättning för en långsiktig hållbar livsmedelskonsumtion, dels har negativa effekter på miljö och klimat även en negativ påverkan på vår hälsa. Naturskyddsföreningen välkomnar även rekommendationer för en minskad köttkonsumtion.

Naturskyddsföreningen anser att näringsrekommendationerna behöver kompletteras med information, styrmedel och annan politik.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll