Namninsamling: Skriv under för att rädda Östersjötumlaren

Visste du att det endast finns några hundra individer av Östersjötumlaren kvar idag? Populationen är akut hotad och riskerar att gå förlorad för alltid. Naturskyddsföreningen och organisationen Coalition Clean Baltic tycker att det är hög tid för länderna kring Östersjön att ta sitt ansvar och skydda vår hotade val.

Håller du med? Skriv under vår namninsamling!

På grund av miljögifter, skadliga fiskemetoder och bullerstörningar har populationen av minskat kraftigt de senaste 50 åren. Vänds inte utvecklingen riskerar en hel population dö ut – och Östersjöns enda val gå förlorad. 

Naturskyddsföreningen arbetar för friska och levande hav och för skydd av marint liv. Tillsammans med organisationen Coalition Clean Baltic uppmanar vi nu politiker och ansvariga ministrar att agera för att rädda Östersjötumlaren, lyssna på vetenskapen och sätta in åtgärder som faktiskt gör skillnad!  

Våra krav till Östersjöländerna:  

  • Gör marina skyddade områden skyddade på riktigt. Inte bara på pappret. Idag saknas det tillräckligt skydd och regleringar mot till exempel bullerljud och störande sjöfart. Dessutom är det fortfarande tillåtet att använda skadliga fiskemetoder som trålning i flera av Östersjöns skyddade havsområden. 
  • Sätt stopp för bifångsten av tumlare i hela Östersjön. En död Östersjötumlare är en för mycket. Då population redan är så kraftigt decimerad kan bifångsten av en fertil individ medföra enorma konsekvenser.  
  • Undersök hur militär undervattensverksamhet och skydd av tumlaren kan samexistera. Naturvården och försvaret måste arbeta tillsammans för att skydda vår enda val.  

Läs även:

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 4

Relaterat innehåll