Naturskyddsföreningens inspel till Livsmedelsstrategi 2.0

Sedan livsmedelsstrategin antogs har flera omvärldsfaktorer påverkat förutsättningarna för produktion av livsmedel och konsumenternas efterfrågan. Samtidigt har vi en pågående natur- och klimatkris som, med torkan 2018 i färskt minne, i allt större utsträckning drabbar livsmedelsproduktionen även i Sverige. Livsmedelsproduktionens klimat- och miljöpåverkan måste tas på allvar samtidigt som den långsiktiga livsmedelsförsörjningen tryggas. Naturskyddsföreningen anser det därför angeläget att uppdatera strategin så att den adresserar de verkliga utmaningar som livsmedelssystemet står inför.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll