Nytt lagförslag: Minskad användning av bekämpningsmedel i EU

UPPDATERING: Den 22 november 2023 röstade EU-parlamentet ner förslaget om hållbar användning av bekämpningsmedel. En minskad användning av kemiska bekämpningsmedel behövs för att kunna minska bidöden, öka den biologiska mångfalden och främja människors hälsa. Att en majoritet av EU-parlamentarikerna aktivt valde att inte stå upp för naturen, invånarnas hälsa och långsiktigt hållbara matsystem är oroande.

Förlusten av biologisk mångfald och hotet mot våra viktiga pollinatörer är en ödesfråga som påverkar människor och ekosystem över hela världen. Dagens intensiva jordbruk och den höga användningen av kemiska bekämpningsmedel är ett av de största hoten. Nu finns ett nytt förslag som ska minska användningen av bekämpningsmedel inom EU.

Världsekonomiskt forum rankade 2020 förlusten av biologisk mångfald som en av de fem allvarligaste globala riskerna på lång sikt. Ett intensivt jordbruk och användningen av bekämpningsmedel och gödselmedel är de största orsakerna till minskningen av pollinatörer. Inom EU är 84 procent av det som odlas beroende av pollinatörer till olika grad.

Bekämpningsmedelsanvändningen inom medlemsländerna regleras på EU-nivå. År 2009 antogs ett direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel med målet att minska riskerna och konsekvenserna för människors hälsa och miljön inom Europa.

Men EU-kommissionen har i en rapport konstaterat att Sverige är ett av flera EU-länder som har misslyckats med att sätta tillräckligt ambitiösa och konkreta mål kring riskminskningen.

Förslag om hållbar användning av bekämpningsmedel

För att komma till rätta med den dåliga efterlevnaden av direktivet från 2009 presenterade EU-kommissionen, den 22 juni 2022, ett förslag på nya och skarpare regler. Förslaget innehåller bindande mål för medlemsländerna att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel i EU med 50 procent till 2030. Det innehåller också bindande mål om att minska riskerna för människors hälsa och för miljön med 50 procent fram till 2030.

Medlemsländerna har möjlighet att ta hänsyn till sin egen nationella situation, utifrån till exempel tidigare framsteg och nuvarande användning av bekämpningsmedel. Men det nationella målet får inte vara lägre än 35 procent minskad användning av och risker med kemiska bekämpningsmedel fram till 2030.

Förslaget innehåller också regler om bland annat:

  • Nationella handlingsplaner
  • Genomtänkt bekämpning av skadegörare
  • Ett förbud mot alla bekämpningsmedel i känsliga område
  • Ersättning till jordbrukare

Så tycker Naturskyddsföreningen om förslaget:

Vi är övertygade om att den föreslagna förordningen är ett viktigt första steg mot att stoppa den alarmerande förlusten av biologisk mångfald i Europa. Mängden insekter minskar dramatiskt i världen. I Sverige är en tredjedel av våra vilda biarter rödlistade och riskerar att försvinna. Intensifierat jordbruk och användning av bekämpningsmedel har pekats ut som några av de viktigaste bidragande faktorerna till minskningen av antalet bin och andra insekter.

Ibland påstås det att vi kommer att svälta utan kemiska bekämpningsmedel. Sanningen är att det konventionella jordbruket med hög användning av kemiska bekämpningsmedel inte bara utarmar livet i jorden utan även hotar våra pollinatörer och därmed vår långsiktiga framtida matförsörjning. Vill du veta mer om kemiska bekämpningsmedel? Här svarar vi på åtta vanliga frågor!

För att stoppa utvecklingen måste jordbruket förändras. Satsningar måste göras på alternativa metoder och på användningen av dessa. Förordningen från EU-kommissionen är ett steg i rätt riktning och Sverige bör föregå med gott exempel och leda EU i omställningen.

  • Det är helt avgörande att minskningsmålen i förordningen förblir bindande och ambitiösa.
  • Utbildning i icke-kemiska metoder och icke-kemiska förebyggande åtgärder måste göras obligatorisk för alla lantbrukare och rådgivare.
  • För att göra det mer lönsamt att välja icke-kemiska metoder eller medel med låg risk bör en riskdifferentierad avgift eller skatt på bekämpningsmedel införas på nationell nivå.

Vad händer i EU-processen? 

Den nya förordningen är än så länge bara ett förslag och ska genom flera instanser för att bli verklighet. Alla förslag från EU-kommissionen genomgår en särskild process, här har vi kortfattat förklarat dessa delar och markerat var i processen förslaget befinner sig just nu: 

  • Kommissionen lägger fram lagförslaget, 22 juni 2022. 
  • Vi har skickat ett öppet brev till EU-parlamentarikerna med uppmaningen att stödja förordningen om hållbar användning av växtskyddsmedel som just nu förhandlas i EU.

Rädda bina: Stoppa gifterna!

 

Våra politiker har en unik chans att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Skriv på brevet till politikerna!
Gillas av 2

Relaterat innehåll