Öppet brev: ”Nationella skogsprogrammet måste ta hänsyn till helheten”

Vi är djupt oroade över utvecklingen i skogen och ser en obalans där produktion av biomassa prioriteras på bekostnad av andra värden. Samtidigt ser vi en ökad polarisering i debatt och politik.

Både skogssektorns och skogspolitikens legitimitet står på spel. Ett nationellt skogsprogram måste ta hänsyn till helheten.

Det skriver Naturskyddsföreningen tillsammans med Världsnatursfonden WWF och Naturturismföretagen i ett öppet brev till Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterade inlägg