Öppet brev: ”Nationella skogsprogrammet måste ta hänsyn till helheten”

Vi är djupt oroade över utvecklingen i skogen och ser en obalans där produktion av biomassa prioriteras på bekostnad av andra värden. Samtidigt ser vi en ökad polarisering i debatt och politik.

Både skogssektorns och skogspolitikens legitimitet står på spel. Ett nationellt skogsprogram måste ta hänsyn till helheten.

Det skriver Naturskyddsföreningen tillsammans med Världsnatursfonden WWF och Naturturismföretagen i ett öppet brev till Sveriges landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll