Ost – därför ska du välja ekologisk

En stor del av den mjölk som produceras används för att göra hårdost. Ändå är bara knappt 2 procent av osten som köps i Sverige ekologisk, jämfört med drygt 12 procent av mjölken. Här ger vi dig fem argument för att välja ekologisk ost.

1. Svenskar äter stora mängder ost

En genomsnittlig person i Sverige äter 18–19 kilo ost varje år, varav 13 kilo är hårdost. Det gör oss till ett av de länder där det äts mest hårdost i hela världen.

Vår konsumtion av ost har dessutom ökat med över 30 procent under de senaste 30 åren, medan konsumtionen av mjölk har minskat kraftigt under samma period.

Om vi alla byter till ekologisk ost gör det alltså stor skillnad.

Ost har tyvärr ett högt klimatavtryck, så tänk på att inte äta för mycket. Ta tunna skivor på smörgåsen och svinna inte ost.

2. Ekologisk ost minskar användningen av konstgödsel och bekämpningsmedel

På ekologiska gårdar är naturfrämmande bekämpningsmedel och konstgödsel inte tillåtet. Det gör att fler djur, växter, och insekter kan finnas vid åkern och att giftiga kemikalier inte sprids.

Om en person byter från konventionellt framställd ost till ekologisk ost under ett år stoppar det användningen av:

  • 12 kilo klimatskadlig konstgödsel
  • 6 liter naturfrämmande bekämpningsmedel

Bytet gör även att 330 kvadratmeter jordbruksmark slipper bli besprutad. Det gynnar insekterna, djuren, jorden och människorna.

3. Kossorna får det bättre

När du väljer ekologisk ost får korna möjlighet att gå ute längre och beta mer gräs. Förutom att det är bra för korna innebär det att betesmarker får finnas kvar. Det är viktigt för den biologiska mångfalden eftersom många av våra växter, bin och andra djur behöver betesmarkerna för att leva.

4. Med mer efterfrågan kommer fler ekologiska ostar

Tyvärr finns det få ekologiska ostar i många butiker. Det är också sällan butikerna har kampanjer på ekologiska ostar eller placerar dem så att de syns bra på hyllorna.

Om fler efterfrågar ekologiska ostar motiverar det butikerna att köpa in fler – och också marknadsföra dem på ett bättre sätt.

Fråga gärna efter ekologisk ost i din butik så att butiksinnehavarna vet att det finns efterfrågan.

5. Mjölkbönderna får en marknad för sin ekologiska mjölk

Konsumtionen av mjölk har minskat kraftigt i Sverige under de senaste årtiondena och de ekologiska mjölkbönderna har ibland haft svårt att sälja sin mjölk som ekologisk. Det har gjort att en del bönder gått över till konventionell mjölkproduktion.

Om vi väljer ekologisk ost får mjölkbönderna en större marknad för sin ekologiska mjölk och fler bönder kan fortsätta med ekologisk produktion.

Räkna ut din ekoeffekt!

Så mycket bekämpningsmedel och konstgödsel kan du stoppa på ett år. Och testa gärna vad som händer när fler byter till eko.

Testa din ekoeffekt
Gillas av 4

Relaterat innehåll