Paus för miljöprövning av vattenkraft meningslös – och kan stå Sverige dyrt

I december beslöt regeringen att pausa miljöomprövningen av vattenkraften, med motivet att vi behöver elen. I en debattartikel i Aktuell Hållbarhet är Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Stiftelsen för Östersjölaxen och WWF kritiska till retoriken och beslutet, som riskerar att leda till att flera fiskarter utrotas och att Sverige får höga EU-böter.

Vattenkraften påverkar den biologiska mångfalden. Därför är det oroande att majoriteten av Sveriges vattenkraftverk har miljötillstånd som är över hundra år gamla. Vissa kraftverk har inga miljötillstånd överhuvudtaget.

Efter kritik från EU-kommissionen beslutade riksdagen under 2019 att vattenkraften ska omprövas, enligt en nationell plan som tar hänsyn till både miljö och behovet av effektiv elproduktion. Omprövningsprocessen inleddes för drygt ett år sedan och var tänkt att pågå i ytterligare 15–20 år. Avsikten var bland annat att se till att Sverige lever upp till EU:s krav i det så kallade vattendirektivet, som förenklat handlar om att god miljöstatus ska uppnås i EU:s sjöar och vattendrag. 

Beslutet 2019 togs efter en ingående dialog mellan alla berörda aktörer, där de stora elbolagen, i utbyte mot lägre fastighetsskatt, tog på sig att avsätta medel till en fond. Med fonden skulle de mindre vattenkraftsägarna kunna söka ersättning för såväl rättegångskostnader som miljöåtgärder och eventuellt produktionsbortfall. Beslutet innebar därmed ett unikt tillfälle för kraftverksägarna att få ekonomiskt stöd för att miljöanpassa sin verksamhet.

Trots detta har regeringen beslutat att pausa omprövningarna fram till början av 2024. Naturskyddsföreningen, WWF, Sportfiskarna och Stiftelsen för Östersjölaxen är djupt bekymrade över detta. 

Läs hela debattartikeln i Aktuell Hållbarhet.

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll