Postkodlotteriet

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Varje år fördelar de sitt överskott till organisationer som är verksamma inom ideell sektor.

Postkodlotteriet har delat ut över 10,1 miljarder kronor till den ideella sektorn sedan de startade i Sverige. De knappt 60 förmånstagarna är organisationer som arbetar inom områden som mänskliga rättigheter, natur och miljö, forskning och hälsa.

Naturskyddsföreningen behöver pengar för att kunna påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen. I 2020 års utdelning fick Naturskyddsföreningen 16 miljoner kronor i så kallat basstöd, alltså pengar som inte är öronmärkta till ett specifikt verksamhetsområde utan fria att användas där vi anser att de gör mest nytta. Naturskyddsföreningen kommer att använda dessa inom de natur- och miljöområden vi arbetar med på uppdrag av våra medlemmar. 

Varje år utlyser Postkodlotteriet också en Drömprojektfond. Den finns till för att möjliggöra de där stora projekten som ligger utanför ordinarie verksamhet och skapar förutsättningar att driva ett riktat arbete under flera år. Naturskyddsföreningen driver i nuläget fem olika Drömprojekt, både i ensam regi och i samarbete med andra organisationer:

  • Surfejs. Ett projekt om farliga kemikalier, främst PFAS, i smink och hudvårdsprodukter.
  • Skyddat hav. Tillsammans med våra partners CAOPA i Senegal och CANCO i Kenya arbetar vi för fler och bättre skyddade havsområden för att ge växt och djurliv under utan en chans att återhämta sig.
  • Inom Naturkollen skapar vi medborgarforskning och aktiviteter för biologisk mångfald. Genom dessa får vi fram nödvändig information för att forma ett hållbart samhälle.
  • I Inga konstigheter – ett giftfritt jordbruk arbetar vi med en annan av Postkodlotteriets förmånstagare, Hungerprojektet samt vår partner PELUM Uganda. Vi ger småbrukare kunskap, verktyg och rådgivning att gå från ett delvis kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt jordbruk med större avkastning.
  • Världens längsta blomsteräng. Genom att ändra skötseln av vägkanter kan vi skapa en infrastruktur av biologisk mångfald och vårt vägnät blir till ett paradis för fjärilar, bin och andra insekter.

Företagssamarbeten för mer miljönytta

Naturskyddsföreningen samarbetar med en rad olika organisationer och företag för att sprida intresse för naturen och förbättra situationen för miljö och människor. Det ekonomiska stöd vi får går till vår verksamhet möjliggör arbete vi annars inte kunnat genomföra. Vi väljer noggrant vilka vi samarbetar med.

Postkodlotteriet är en av våra samarbetsorganisationer. Ett vinstdrivande företag med en övertygelse om att världen blir bättre med ett starkt civilsamhälle. I dagsläget har Postkodlotteriet knappt 60 ideella organisationer som förmånstagare och utöver Naturskyddsföreningen finns Friluftsfrämjandet, Amnesty International, Svenska Röda Korset och Barncancerfonden.

Kontakt

Evelina Nyström, projektledare
Telefon: 08-702 65 32
E-post: evelina.nystrom@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!