Förmånstagare: Postkodlotteriet

Naturskyddsföreningen är sedan 2010 förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet som varje år fördelar sitt överskott till organisationer verksamma inom ideell sektor.

Postkodlotteriet har sedan de startade i Sverige delat ut över 10,1 miljarder kronor till den ideella sektorn. De knappt 60 förmånstagarna består av organisationer vilka arbetar inom områden som mänskliga rättigheter, natur och miljö, forskning och hälsa.

Naturskyddsföreningen använder stödet från Postkodlotteriet till att påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen. I 2022 års utdelning fick Naturskyddsföreningen 16 miljoner kronor i så kallat basstöd, pengar som inte är öronmärkta till ett specifikt verksamhetsområde utan fria att använda där vi anser att de gör mest nytta. Naturskyddsföreningen allokerar stödet till de natur- och miljöområden vi arbetar med på uppdrag av våra medlemmar. 

Varje år utlyser Postkodlotteriet även en Drömprojektfond. Den finns till för att möjliggöra de stora projekten som ligger utanför ordinarie verksamhet och skapar förutsättningar att driva ett riktat arbete under flera år. Naturskyddsföreningen har under de senaste fem åren drivit fyra olika Drömprojekt, både i ensam regi och i samarbete med andra organisationer:

  • Surfejs Ett projekt om farliga kemikalier, främst PFAS, i smink och hudvårdsprodukter.
  • Skyddat hav Tillsammans med våra partners CAOPA i Senegal och CANCO i Kenya arbetar vi för fler och bättre skyddade havsområden för att ge växt och djurliv under utan en chans att återhämta sig.
  • Naturkollen Skapar medborgarforskning och aktiviteter för biologisk mångfald. Genom dessa får vi fram nödvändig information för att forma ett hållbart samhälle.
  • Inga konstigheter – Ett projekt för ett giftfritt jordbruk arbetar vi med en annan av Postkodlotteriets förmånstagare, Hungerprojektet samt vår partner PELUM Uganda. Vi ger småbrukare kunskap, verktyg och rådgivning att gå från ett delvis kemikaliebaserat jordbruk till ett kemikaliefritt agroekologiskt jordbruk med större avkastning.

I dagsläget går stödet till att driva projektet Världens längsta blomsteräng. Drömprojektet går ut på att ändra skötseln av vägkanter för att skapa en infrastruktur av biologisk mångfald där vårt vägnät blir ett paradis för fjärilar, bin och andra insekter.

Om Postkodlotteriet

Postkodlotteriet är ett vinstdrivande företag med en övertygelse om att världen blir bättre med ett starkt civilsamhälle. I dagsläget har Postkodlotteriet knappt 60 ideella organisationer som förmånstagare och utöver Naturskyddsföreningen finns Friluftsfrämjandet, Amnesty International, Svenska Röda Korset och Barncancerfonden.

Kontakt

Sofia Wigström, projektledare
Telefon: 08-702 63 42
E-post: sofia.wigstrom@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!