Replik: För att minska klimatångesten måste vi hantera klimatkrisen

I en debattartikel i Aftonbladet går Martin Kinnunen och Clara Aranda (SD) hårt åt miljörörelsen som de menar ger barn klimatångest. Naturskyddsföreningen anser att för att minska klimatångesten måste vi göra vad forskningen säger krävs – inte låtsas som att klimatkrisen inte berör Sverige. 

Tiden för att minska utsläppen håller på att rinna ut. Det visade inte minst FN:s nya klimatrapport som kom häromdagen. ”Vi måste sätta stopp för föroreningar från fossila bränslen och påskynda omställningen till förnybar energi innan vi sätter vårt enda hem i brand”, sa FN:s generalsekreterare António Guterres.  

För att undvika en klimatkatastrof krävs ett snabbt och kraftfullt agerande från politiken. Men Martin Kinnunens och Clara Arandas debattartikel visar att SD inte tagit till sig forskarnas budskap. Det återspeglas också i Naturskyddsföreningens valgranskning där SD får noll poäng. De verkar heller inte vara uppdaterade i frågan om långsiktig kostnadseffektivitet.  

I internationella sammanhang sätter sig SD också på tvären, trots att de menar att det är utanför Sveriges gränser som utsläppen måste minska. Till exempel röstade SD nej till EU:s klimatpaket. 

Det är den sortens agerande som skapar klimatångest. När politiken inte gör tillräckligt för att minska utsläppen skapas en oro för framtiden. Därför presenterar vi i miljörörelsen konkreta förslag som är i linje med Parisavtalet och forskningen. Sverige kan driva på andra genom att visa att det går att förena en tydlig och offensiv klimat- och miljöpolitik med välfärd, en god ekonomisk utveckling och ett långsiktigt konkurrenskraftigt näringsliv. 

Det är dags att våra folkvalda politiker tar ansvar och gör det som krävs i stället för att bagatellisera klimatkrisen såsom SD gör.  

Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen 

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen 

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll