Klimatläget på 6 minuter

Naturskyddsföreningens expert Kristina Östman berättar om det aktuella klimatläget i Sverige och globalt och vilka utmaningar vi behöver fokusera på i Sverige för att klara klimatomställningen.

Diskussionsfrågor till filmen:

  1. Varför spelar koldioxidhalten i atmosfären en viktig roll?
  2. Hur mycket skulle Sverige behöva minska utsläppen per år för att leva upp till de klimatmål vi åtagit oss?
  3. Vilka två delar kan klimatomställningen delas in i? Vad handlar de två olika delarna om?

Mer om klimatförändringarna:

Tips till lektioner om klimat och samhällsomställning:

Nyckelord: Klimatkris, klimatförändringarna, klimatomställning, hållbart samhälle, klimatforskning, klimatrapportering, IPCC.

Gillas av 1

Relaterat innehåll