Så klipper du vägkanter

Vi rekommenderar att klippa vägkanter en eller två gånger per år och samla upp det kvarliggande växtmaterialet för att magra ut marken. I den här filmen berättar vi mer om klippning av vägkanter.

Vägkanter har potential att bli nya livsmiljöer för arter som är beroende av ängsmarker. För att det ska ske behöver vägkanterna skötas på ett sätt som gör att den biologiska mångfalden gynnas. I den här filmen berättar vi om om hur du sköter om din vägkant.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll