Så påverkas ögonkorall av klimatförändringar

Hoten i haven är många, och den biologiska mångfalden minskar snabbare än någonsin i mänsklighetens historia. I Sverige hotas bland annat vårt enda korallrev som består av ögonkorall.

Vad är ögonkorall?

Visste du att det finns korallrev i Sverige? Ögonkorallen (Lophelia pertusa) är Sveriges enda art av revbildande korall, och vad man vet finns den i dagsläget endast på två platser på svenska västkusten. Det enda egentliga korallrevet finns i Kosterhavets nationalpark. 

Ögonkorallrev växer mycket långsamt, men de kan bli mycket gamla och mycket stora. Prover på fragment av korall i Sverige har visat att ögonkorall funnits i Kosterfjorden i åtminstone 3 000 år. 

Ögonkorallrev är en viktig livsmiljö för många andra arter och är därför viktiga för den biologiska mångfalden. Vid Sveriges ögonkorallrev har man hittat fler än 300 andra arter, som trollhumrar, armfotingar, svampdjur och flera hotade fiskarter. 

Hur skadas den?

Ögonkorallen är akut hotad. Klimatförändringarna är ett hot mot ögonkorall, bland annat eftersom havsförsurning gör det svårare för korallerna att bilda sitt kalkskelett och för att en ökad vattentemperatur är negativt för en art som är anpassad till en konstant miljö med låga temperaturer.  

Det största hotet mot ögonkorallreven är dock bottentrålning, eftersom trålen riskerar att slå sönder reven när den dras över botten. Äldre svenska korallrev har skadats svårt av trålningen, och består nu av döda korallklumpar eller så har de försvunnit helt. Idag är det inte längre tillåtet att tråla vid reven, men korallerna kan ändå påverkas negativt eftersom bottentrålning leder till att sediment virvlar upp i vattnet och lägger sig på korallerna.   

Eftersom ögonkorall växer så långsamt så tar återhämtning efter en skada extremt lång tid, och om alla koraller har försvunnit från ett område så är risken stor att korallreven inte kan återhämta sig alls. 

Pojke, klippor, skärgård, hav, havet, havsklippor, sommar, bad,

Stöd våra hotade vatten!

Hav och sjöar är livsviktiga för vår överlevnad. Bidra till vårt arbete för en tuffare miljöpolitik och skydd av känsliga arter, kuster och havsområden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterat innehåll