Samarbeten med stiftelser: Skansen

Skansen är Sveriges äldsta och mest välbesökta djurpark och kulturhistoriska friluftsmuseum. Naturskyddsföreningen samarbetar bland annat med Skansen kring en fjärilsträdgård.

Sedan 1994 samarbetar vi kring Fjärilsträdgården på Skansen. Där ordnar vi regelbundet aktiviteter för att skapa kännedom kring vikten av biologisk mångfald och minskning av kemikalieanvändning i trädgårdar och parker.

Naturskyddsföreningen genomför även Natursnoksaktiviteter på Skansen samt anordnar en presskonferens på Skansen i samband med det årliga eventet SM i fågelholk.

Kontakt

Linda Ottosson Kraus, projektledare stiftelser & fonder
Telefon: 070-792 81 76
E-post: linda.ottosson.kraus@naturskyddsforeningen.se

Bli först att gilla!