Silverfalken 2024: Naturskyddsföreningen hyllar naturskyddare

Naturskyddsföreningens pris Silverfalken delas ut till medlemmar med djupt engagemang för naturen och stark drivkraft i arbetet med att värna miljön. I år går utmärkelsen till fyra personer.

Genom Silverfalken vill Naturskyddsföreningens riksstyrelse uppmärksamma ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Under Naturskyddsföreningens rikskonferens 2024 fick fyra naturskyddare ta emot Silverfalken – läs mer om dem här:

Barbro Nordenhäll, mångfacetterad eldsjäl

Barbro Nordenhäll har ett omfattande, mångfacetterat och välkomnande engagemang i Naturskyddsföreningen.

Läs om Barbros otroliga engagemang

Barbro Nordenhäll tog emot Silverfalken 2024.
Barbro Nordenhäll

Lena Nilsson, vägvisare i ledarskap

Lena Nilsson har ett långt och framgångsrikt arbete med ledarskap och föreningsutveckling i Naturskyddsföreningen. 

Läs om Lenas viktiga arbete

Lena Nilsson
Lena Nilsson

Per Jiborn, verkar i naturens tjänst

Per Jiborn har med engagemang, kunskap, nytänkande och ledarskap stärkt Naturskyddsföreningen och byggt förutsättningar för förändring.

Läs mer om Pers outtröttliga arbete för skogen

Per Jiborn

Sophie Tranborg, inspiratör för barn och deras familjer

Sophie Tranborg är en fantastisk inspiratör för Natursnokarna och hela Naturskyddsföreningen.

Läs om Sophies ovärderliga insatser

Silverfalken 2024
Sophie Tranborg

Det här är Silverfalken

Utmärkelsen Silverfalken, i form av en silvernål, delas ut till ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Silverfalken kan också delas ut för att uppmärksamma en kreativ innovation.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll