Silverfalken 2023: Naturskyddsföreningen hyllar sex naturhjältar

Naturskyddsföreningens pris Silverfalken delas ut till medlemmar med djupt engagemang för naturen och stark drivkraft i arbetet med att värna miljön. I år går utmärkelsen till sex personer runt om i landet.

Genom Silverfalken vill Naturskyddsföreningens riksstyrelse uppmärksamma ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Under Naturskyddsföreningens riksstämma 2023 fick sex naturhjältar ta emot Silverfalken – läs mer om dessa eldsjälar här:

Maj Aspebo, Gällivare, verkar i skogens tjänst 

Genom det outtröttliga arbete som Maj utför har fler och fler fått upp ögonen för hur skogens biologiska mångfald drastiskt minskar när naturskogar – som varit trädbevuxna i hundratals år – kalavverkas och ersätts med planteringar. Majs engagemang väcktes 2015 när Sveaskog anmälde Rävdalen för avverkning och tack vare Majs arbete finns Rävdalen kvar än i dag, för alla att njuta av. Maj är även engagerad i Naturskyddsföreningens lokala skogsgrupp.  Tack Maj för ditt otroliga arbete! 

Gunnel Björkman, Klippan, och Suzanne Schlyter, Hörby, vägkanternas väktare

Både Gunnel och Suzanne har gjort stora insatser i Naturskyddsföreningens projekt ”Världens längsta blomsteräng”. I projektet har de hjälpt till att organisera lokala kretsar vad gäller utbildningar, inventeringar i fält och workshoppar om nya arbetsmaterial. Gunnel och Suzanne brinner för vägkantshabitat och den lokala biologiska mångfalden och genom deras entusiasm, engagemang och hårda arbete kan projekt som Världens längsta blomsteräng realiseras och den biologiska mångfalden förstärkas. Stort tack för ert fantastiska engagemang! 

Denise Fahlander, Gävleborg, eldsjälarnas eldsjäl 

Denise är både en eldsjäl och stöttepelare till Naturskyddsföreningen Gävleborg. Hon har varit aktiv i Naturskyddsföreningen under många år och haft en mängd olika roller såsom länsordförande, sekreterare och valberedare. Hon har också genomfört många olika projekt för länsförbundets räkning.  

Tack vare Denise har Gävleborg levande regionala arbetsgrupper inom Handla miljövänligt och ängsfrågor. Som om inte det vore nog har hon jobbat hårt med att bekämpa den invasiva arten blomsterlupin. Denise är även aktiv inom den, i Naturskyddsföreningssammanhang unika, viltvårdsgruppen och har under två mandatperioder representerat naturvården inom länets viltförvaltningsdelegation. 

Denise är orädd, nyfiken, kreativ, entusiasmerande och hennes engagemang sträcker sig långt utanför föreningens väggar, vilket skapar goda grunder för samverkan med andra samhällsaktörer och folkbildningsinsatser.  

Slutligen är Denise en omtänksam och prestigelös människa som inte bara gör det som hon själv tycker är roligt utan vad som är bra för föreningen i stort. Det är sådana människor som lyfter en förening. Stort tack för ditt ovärderliga arbete! 

Astor Eriksson, Malung, älvförsvarare

Astor har under ett 40-tal år jobbat med skydd av våra älvar och vattendrag, både i Naturskyddsföreningen, men även i andra föreningar. Nu, snart 77 år, håller Astor ett högt tempo för att rädda Västerdalälven från utbyggnad. Detta genom att försöka få nej till en nygammal kraftstation i Ejforsen, Fulan (biflöde till Västerdalälven). Ett ärende som pågått sedan 1981! Nu är ett bygge nära igen, men Astor har både en plan B och plan C. Han ger inte upp och ser till att ingen annan gör det heller. Astors arbete i älvarnas tjänst gör honom till en värdig silverfalksmottagare. Stort tack för ditt envisa arbete! 

Johan Swahn, Göteborg, arbetar för framtida generationer

Johan är kanslichef för Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, vars syfte är att verka för det på lång sikt bästa omhändertagandet av radioaktivt avfall. MKG är en organisation som Naturskyddsföreningen är medlem i. 

Johan har varit många kommande generationers ögon och röst när han outtröttligt granskat industrins förlag på kärnbränsleförvar. Johan har givit miljörörelsen en plats i den utdragna och komplicerade processen och ställt de viktiga frågorna. Med kunskap, envishet, stor strategisk kompetens och ett värdefullt kontaktnät har Johan varit drivande och helt avgörande för att ge beslutsfattare de allra bästa underlagen. Stort tack Johan för ditt outtröttliga engagemang! 

Det här är Silverfalken

Utmärkelsen Silverfalken, i form av en silvernål, delas ut till ideella krafter inom föreningen som varit verksamma under mycket lång tid eller gjort något speciellt för föreningen. Silverfalken kan också delas ut för att uppmärksamma en kreativ innovation.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll