Skogspriset 2023 går till Martin Eneling i Sunne

Martin Eneling, en skogsägare i Sunne, har tilldelats Naturskyddsföreningens Skogspris 2023, för sitt betydande engagemang för biologisk mångfald och aktivt deltagande i skogsdebatten. Priset, som syftar till att uppmärksamma inspirerande markägare som gör viktiga insatser för ett hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och skogens sociala värden, har delats ut sedan 2016.

Martin Eneling har genomfört flera frivilliga åtgärder för att främja biologisk mångfald på sin mark. Bland annat har han gynnat mindre hackspett genom att skapa en optimal miljö för fågeln genom att gallra fram lövmiljöer. Han har också omvandlat artfattig planterad barrskog till en rikare miljö med högstubbar som skapar förutsättningar för insektsarter som är granbarkborrens naturliga fiender.   

– Det är väldigt roligt att få dela ut Skogspriset till en så engagerad och kunnig skogsägare som Martin Eneling. Det är oerhört viktigt att lyfta de enskilda skogsägare som tar ansvar för naturen och alla dess värden, säger Johanna Sandahl, avgående ordförande Naturskyddsföreningen.   

Pristagaren får detta år en träskulptur som föreställer en ekorre, skapad av konstnären Kenneth Derlow.   

Vad är skogspriset?

Naturskyddsföreningens Skogspris ska belöna och uppmuntra de markägare och andra förebilder – från norr till söder – som verkar för ett hållbart skogsbruk och inspirerar andra att göra detsamma. Naturskyddsföreningen vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden.   

Skogsprisets jury består av ordförande Johanna Sandahl, riksstyrelseledamöter Lotta Silfver och Gudrun Hubendick, sakkunnig vid Naturskyddsföreningens kansli Jonas Rudberg och en extern expert, Per Simonsson. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 4

Relaterat innehåll