Jan Bertilsson vann skogspriset 2022

Jan Bertilsson i Mariestad har varit skogsägare i mer än fyrtio år. I början bedrev han ett konventionellt skogsbruk med kalhyggen men under 2010-talet ifrågasatte han metoden och undrade om det verkligen var ekonomiskt, eller ekologiskt, gynnsamt.

Sedan dess har han målmedvetet ställt om skogsbruket till hyggesfria metoder, bland annat plockhuggning. Utöver detta leder Jan Bertilsson kurser i en metod för hyggesfritt skogsbruk. Kurserna har lockat deltagare från stora delar av landet och årets kurs är den sjätte i ordningen. Jan verkar genom sitt föredöme som en inspiratör för andra att ställa om till ett hållbart skogsbruk där miljö och ekonomi samverkar – framtidens skogsbruk!

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 2

Relaterade inlägg