Skogspriset 2024 går till Jessica Sannö

Skogsägaren Jessica Sannö tilldelas Skogspriset 2024 för sitt arbete med att utveckla ett mer naturnära skogsbruk. Priset, som syftar till att uppmärksamma inspirerande markägare som gör viktiga insatser för ett hållbart skogsbruk, biologisk mångfald och skogens sociala värden, har delats ut sedan 2016.

Jessica Sannö från Ösjönäs, Tiveden, får Skogspriset 2024 för ett hängivet arbete med att utveckla ett mer naturnära skogsbruk i samklang med andra lokala näringar. Jessica är själv skogsägare och bedriver ett skogsbruk där åtgärderna anpassats till naturens förutsättningar. Bland annat har skogsbeten restaurerats, pollinatörer gynnats och arealer lämnats till fri utveckling.

Jessica är tillsammans med sin man mångårig småföretagare och driver naturturismföretaget Ösjönäs i anslutning till Tivedens nationalpark. Företaget skapar många viktiga arbetstillfällen lokalt. Jessica är även talesperson för naturturism med omfattande ideellt arbete på lokal, nationell och EU-nivå. Som hon själv formulerar det: ”vi står och faller med träden!"

Pristagaren får detta år en träskulptur som föreställer en morkulla, skapad av konstnären Kenneth Derlow.

Vad är Skogspriset?

Naturskyddsföreningens skogspris ska belöna och uppmuntra de markägare och andra förebilder – från norr till söder – som verkar för ett hållbart skogsbruk och inspirerar andra att göra detsamma. Naturskyddsföreningen vill särskilt lyfta fram de markägare som gör stora insatser för biologisk mångfald och sociala värden.   

Skogsprisets jury består av Beatrice Rindevall, ordförande Naturskyddsföreningen, Lotta Silfver och Emma Andersson Barkas, ledamöter i Naturskyddsföreningens riksstyrelse, Leif Öster, extern expert, och Jonas Rudberg, sakkunnig i skogsfrågor på Naturskyddsföreningen.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 1

Relaterat innehåll