Slutreplik: ”Vi vill se en hållbar livsmedelsproduktion”

I en slutreplik besvarar Naturskyddsföreningen, Ekolantbrukarna, Krav och Ekomatcentrum påståendena från Sveriges mjölkbönder och förklarar varför kommunerna måste ta tillbaka sina ekomål.

Att efterfråga mål om ekologiska livsmedel i offentlig sektor handlar inte om att det ekologiska lantbruket behöver mer bidrag, såsom Sveriges mjölkbönder påstår. Det handlar snarare om att politiker behöver inse att satsningar på ekologisk produktion, genom efterfrågan i offentligt styrda verksamheter, är ett verktyg för att uppnå ett mer hållbart samhälle. Ett starkt svenskt ekologiskt lantbruk gynnar också det konventionella lantbruket, enligt ”Sverige som ekoland”, en rapport från Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Något som både vi och Sveriges mjölkbönder anser är viktigt, är att öka produktionen av svensk mat. En nyckel till det är att sätta ekomål. När offentlig sektor köper ekomat visar statistiken att den också får en högre andel svenskt. Hela lantbruket, och miljön, tjänar på en ökad efterfrågan på ekologisk mat.

Läs hela slutrepliken i Dagens Samhälle.

Stöd arbetet för ett hållbart jordbruk!

Vi jobbar för politiska satsningar på ekologiskt jordbruk, för friska ekosystem, naturbetesmarker och ängar. När du ger en gåva bidrar du till det arbetet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!