Ställ inte miljö mot lönsamhet i livsmedelsstrategin

Regeringen behöver satsa på en mångfald av lantbruksföretag och produktionsinriktningar i hela landet, i stället för dagens tonvikt vid produktionsmaximering. Det skriver Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) har det senaste året arbetat med en uppdatering av Sveriges livsmedelsstrategi från 2017. En strategi som enligt riksdagen ska leda till en konkurrenskraftig livsmedelskedja där livsmedelsproduktionen ökar och nationella miljömål nås. En uppdatering är välkommen. Klimat- och naturkrisen får allt tydligare konsekvenser för livsmedelsproduktionen och svenska lantbrukare får det tuffare.

Peter Kullgrens aviserade fokus på ökad produktion och konkurrenskraft anser jag saknar avgörande beståndsdelar. För att säkra lönsamheten för merparten av svenska lantbrukare över tid och bidra till att miljömålen uppnås krävs ett förtydligande vad gäller vilken produktion som ska öka, på vilket sätt, och utifrån vems konkurrenskraft?

Hela debattartikeln hittar du på Land Landbruks hemsida här.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll