Startpaket: Världens längsta blomsteräng

Här hittar du vårt startpaket med allt du behöver för att komma igång och delta i projektet Världens längsta blomsteräng. Ladda ner ett digitalt direkt eller beställ ett tryckt startpaket.

I startpaketet ingår: 

  • en vägledning för inventering och skötsel av blomrika vägkanter.
  • ett inventeringsprotokoll.
  • en mall för en skötselplan för blomrika vägkanter.
  • en artlista för hela Sverige.
  • floraguide för södra Sverige och floraguide för mellersta och norra Sverige.
  • en skylt som går att laminera själv (det går också bra att eller beställa en laminerad skylt genom att mejla till blomsterangar@naturskyddsforeningen.se).

Ladda ner startpaketet digitalt:

Beställ ett tryckt startpaket:

Om Världens längsta blomsteräng

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till såväl cykelbanor och bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Arbetet sker i hela landet – tillsammans  med privatpersoner, vägföreningar, kommuner och våra medlemmar.

Så här går det till:

  • Vi fokuserar på kanter längs mindre vägar som tillsammans kommer att bilda ett blomsternätverk som utvecklar och bevarar den biologiska mångfalden i Sverige.
  • Vi kartlägger blomrika vägkanter, rensar bort invasiva arter, väntar med att slå vägkanterna tills efter blomning samt tar bort gräsklippet efteråt. Till detta kan många människor bidra utifrån sina egna förutsättningar.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 6

Relaterat innehåll