Sveriges bivänligaste kommuner 2022

Vilka kommuner är bäst på att ta hand om våra vilda bin och andra pollinatörer? Vår rapport utvärderar de bivänliga insatser som 205 kommuner har rapporterat in i år. Vi jämför även årets resultat med resultaten från 2020 och 2021. Precis som förra året hittar vi Sveriges bivänligaste kommun i Stockholmsområdet. 

Bina -- viktiga men hotade

Bina är avgörande för pollineringen och ekosystemet. De är våra små trädgårdsmästare, som tar hand om naturen utan att vi behöver be om det. Bina bidrar även till matproduktionen – baserat på den genomsnittliga svenskens matintag har vi bina att tacka för var tredje tugga.

Men en tredjedel av Sveriges vilda bin är på väg att försvinna. Det beror till stor del på ett ohållbart jordbruk, där kemiska bekämpningsmedel och ett homogent landskap gör det svårt för bina att överleva. Det arbete som många kommuner gör för att rädda bina är därför oerhört viktigt och förtjänar uppskattning.

Så bedömdes kommunerna

För att göra en så rättvis bedömning som möjligt av de 205 kommuner som har besvarat årets enkät, som ligger till grund för rapporten, har vi utgått från fyra kriterier i utnämnandet av Sveriges bivänligaste kommun 2022:

  • Planeringsunderlag
  • Praktiska åtgärder.
  • Avsatta medel och samarbete med andra aktörer.
  • Drivkrafter och hinder.

Grattis till förstaplatsen Sollentuna!

Resultatet visar att Sveriges bivänligaste kommun för andra året i rad är Sollentuna,utanför Stockholm. Förra året kom Sollentuna på delad förstaplats, men nu är de ensamma om att stå högst upp på prispallen. På andra plats hittar vi Upplands Väsby och den ärofyllda tredjeplatsen tar Linköping.

Topp-20: Sveriges bivänligaste kommuner

  1. Sollentuna kommun
  2. Upplands Väsby kommun
  3. Linköpings kommun

4 (delad). Borlänge kommun

Tierps kommun

Helsingborgs stad

Karlstads kommun

  1. Göteborgs stad

9 (delad). Karlskoga kommun

Jönköpings kommun

Lunds kommun

12 (delad). Växjö kommun

Motala kommun

  1. Alingsås kommun

15 (delad). Lomma kommun

Lidingö stad

Järfälla kommun

Nybro kommun

19 (delad). Huddinge kommun

Kristianstads kommun


Saker din kommun kan göra för att bli bivänlig

Det finns olika sätt att hjälpa bin och andra pollinatörer. Förutom att låta en gräsmatta omvandlas till en äng eller plantera blommor längs med vägkanter, gillar pollinatörer ekologisk odling, eftersom kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna inom ekojordbruket. Som kommun kan man därför göra en insats genom att köpa in ekologiska varor till den kommunala verksamheten.

Gemensamt för de bäst placerade kommunerna är att de har genomfört flera olika insatser för bina. De har bland annat tagit fram planeringsunderlag som syftar till att gynna pollinatörer i kommunen och tagit ett brett om praktiska åtgärder, där många insatser redan har börjat genomföras. De har även avsatt ekonomiska medel för arbetet och skapat ett brett samarbete med andra aktörer.

Kommunerna i topp har bland annat ställt om gräsmattor till blommande ängar och skapat blommande vägkanter och större sammanhängande grönytor. Enkla men värdefulla sätt att bidra till den biologiska mångfalden och vilda bins överlevnad. 

Saker din kommun kan göra för att bli bivänlig

Det finns olika sätt att hjälpa bin och andra pollinatörer. Förutom att låta en gräsmatta omvandlas till en äng eller plantera blommor längs med vägkanter, gillar pollinatörer ekologisk odling, eftersom kemiska bekämpningsmedel inte är tillåtna inom ekojordbruket. Som kommun kan man därför göra en insats genom att köpa in ekologiska varor till den kommunala verksamheten.

Gemensamt för de bäst placerade kommunerna är att de har genomfört flera olika insatser för bina. De har bland annat tagit fram planeringsunderlag som syftar till att gynna pollinatörer i kommunen och tagit ett brett om praktiska åtgärder, där många insatser redan har börjat genomföras. De har även avsatt ekonomiska medel för arbetet och skapat ett brett samarbete med andra aktörer.

Bilden visar en stiliserad illustration med en gul bakgrund. I mitten finns en krukväxt i en enkel kruka. Växten har ett stort blad och en blomma som ser ut att vara gjord av ett dödskalle-motiv. En annan blomma, som ser ut att vara en bild i en bildram, hänger från en av växtens böjda stjälkar. Bildramen har ett hjärta i mitten. Under krukan syns fyra små dödskallar utspridda på marken. Designen är minimalistisk och använder endast svart och gult.

Rädda bina: stoppa gifterna!

”Bivänliga” växter som är farliga för bin, ska det vara så?

Skriv under uppropet!
Gillas av 6

Relaterat innehåll