Minst 2 miljoner svenskar har för mycket PFAS i dricksvattnet

Svenskt dricksvatten innehåller halter av PFAS som på vissa platser är tio gånger högre än EU:s livsmedelsverks nya gränsvärde. Det visar vår undersökning av data från vattenverk på 42 platser. Sverige bör förbjuda de extremt svårnedbrytbara miljögifterna, och Livsmedelsverket omgående uppdatera sin åtgärdsgräns.

Undersökningen visar bland annat att:

  • Över 2 miljoner människor kan inte drickasitt dagliga behov av vatten utan att överskrida, eller riskera att överskrida, EFSA:sgränsvärde (EU:s livsmedelsverk). Om man överskrider gränsvärdet beror på hur mycket man väger, vilken mat man äter och hur mycket PFAS det finns i luften man andas in. 
  • Minst 25 av 42 undersökta områden kommer att behöva åtgärda en eller fler dricksvattentäkter om Livsmedelsverket uppdaterar de svenska åtgärdsgränserna i enlighet EFSAs nya gränsvärden. 
     
  • På 16 platser finns det dricksvattentäkter med så höga halter PFAS att vissa grupper av människor överskrider EFSAs gränsvärde för totalt intag av PFAS (via mat, vatten, inandning och hudupptag), bara genom att dricka sitt dagsbehov av vatten.  

Största mängden PFAS via mat och inandning 

Vår undersökning gäller enbart vatten. Men på många platser överskrider alltså enbart dricksvattnet gränsvärdet för vårt totala intag. Eftersom vi får i oss stora mängder PFAS genom inandning och från mat bör bara 20% av den totala mängden PFAS vi får i oss bör komma från vatten. 

Det här är toppen av ett isberg 

Resultatet av vår undersökning är oroväckande. Tyvärr kan situationen vara ännu värre än vad som framkommer idag: EU:s nya gränsvärden baseras på enbart fyra PFAS-ämnen av de drygt 4700 som finns på marknaden. Den verkliga mängden PFAS som släppts ut i miljön och som finns i våra kroppar är sannolikt betydligt högre. 

Barn kan dricka mindre

Barn kan dricka mindre av det förorenade dricksvattnet innan de överskrider gränsvärdet eftersom de väger mindre och dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt. Det gäller även människor som har en diet eller inomhusmiljö där mycket PFAS finns. 

Hälsoeffekter av PFAS-utsläpp

Vissa PFAS misstänks vara cancerframkallande, reproduktionsstörande och orsaka leverskador. De har också visat sig försämra barns respons på vaccin. PFAS bryts ner extremt långsamt, kanske aldrig, och halterna fortsätter därför att öka i naturen så länge vi släpper ut dem. Därför kallas de ibland för ”evighetskemikalier”. Idag hittas PFAS till och med i isbjörnarna i Arktis. Det gör det extra viktigt att vi slutar släppa ut PFAS nu. 

Vems ansvar är det här?   

Det är svårt att säga vem som bär ansvaret eftersom det finns många källor till spridningen av PFAS. Det är ingen hemlighet att PFAS är skadligt för miljön, inte bryts ner i naturen och att PFAS nu hittats hos i stort sett alla människor som testats. Ändå har ingen stoppat företag från att producera och sälja produkter med PFAS. Det är bara ett fåtal PFAS som är reglerade enligt lag. Våra makthavare borde ha förbjudit hela gruppen PFAS för länge sedan. 
 
Vattenverken följer rådande lagstiftning och rekommendationer från Livsmedelsverket. Därför är det så viktigt att Livsmedelsverket inför åtgärdsgränser som är baserade på den forskning som finns.    

Var kommer all denna PFAS ifrån? 

PFAS används för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper och finns i allt från funktionskläder, stekpannor och smink till matförpackningar, möbeltyg och brandskum. Utsläpp från produktionen eller användningen av dessa produkter går rakt ut i miljön och hamnar slutligen både i maten vi äter, luften vi andas och i vårt dricksvatten. PFAS-ämnena lagras i kroppen under lång tid.

Kan jag som privatperson rena vattnet själv?   

Det finns så vitt vi vet inga filter för hemmabruk som har bevisats få bort PFAS från dricksvattnet. Det är inte lätt att rena vatten från PFAS, därför bör det göras vid vattenverken, där även analyser kan tas regelbundet för att försäkra att vattnet renas tillräckligt. 

Är det bättre med flaskvatten?   

Eftersom allt vatten innehåller PFAS i mer eller mindre mängd, oavsett om det är kommunalt kranvatten, eget brunnsvatten eller flaskvatten, så går det inte att undvika helt. Det gäller även all dryck, till exempel saft, läsk och öl. Halterna PFAS i vattnet utgör inte en akut fara, men ur ett längre tidsperspektiv kan negativa hälsoeffekter uppstå. Därför måste mängden PFAS vi får i oss minimeras. 

Så gick undersökningen till

Naturskyddsföreningen har samlat in data från vattenverk på 42 platser i Sverige och undersökt förekomsten av PFAS. Vi har sedan jämfört de uppmätta halterna med EU:s livsmedelsmyndighet EFSA:s nya gränsvärde för PFAS. Gränsvärdena har sänkts eftersom ny forskning visat att risken för effekter på hälsan ökar vid lägre halter av PFAS än man tidigare trott. Det nya gränsvärdet, som är satt för att säkra människors hälsa, har ännu inte implementerats av Livsmedelsverket. 

Stoppa PFAS!

PFAS är  är kanske vår tids värsta miljögift, ändå får de finnas i stekpannor, smink, kläder, möbler och en massa annat. Sverige måste förbjuda PFAS.

Skriv på namninsamlingen mot PFAS
Bli först att gilla!

Relaterade inlägg