Minst 2 miljoner svenskar har för mycket PFAS i dricksvattnet

Svenskt dricksvatten innehåller halter av PFAS som inte skulle klara det danska gränsvärdet för dricksvatten. På flera platser är halterna så höga att man bara genom att dricka vattnet får i sig mer PFAS än vad EFSA (EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet) anser är säkert att få i sig från vatten, mat och luft sammanlagt. Det visar vår sammanställning av PFAS-halter i dricksvatten runt om i Sverige.  

Sverige måste snarast förbjuda de extremt svårnedbrytbara miljögifterna, och Livsmedelsverket bör sätta ett gränsvärde utifrån vad europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) anser kan ge negativa hälsoeffekter. Att rena bort PFAS från dricksvatten kostar, därför måste staten, som genom Försvarsmakten är en stor förorenare, bekosta installationen av reningen.

Samhällskostnaden för hälsoproblem som kan kopplas till PFAS beräknas dessutom vara högre än kostnaden för rening. 

Vår kartläggning visar bland annat att: 

  • Minst 2 miljoner svenskar dricker ett vatten som inte skulle klara det danska gränsvärdet på 2 ng/L av PFAS4.  
  • Den löpande kostnaden för att rena dricksvattnet från PFAS kommer uppgå till cirka en miljard kronor per år, eller cirka 200 kr per abonnent och år. Detta bör sättas i relation till de samhällskostnader som förhöjda PFAS-halter hos människor orsakar, vilka beräknas till runt 10 - 17 miljarder per år. 
      
  • Över tvåhundratusen människor i Sverige har så höga halter PFAS i sitt dricksvatten så de överskrider  EFSA:s riktvärde för totala intag av PFAS (via mat, vatten, inandning och hudupptag), bara genom att dricka sitt dagsbehov av vatten.   

Största mängden PFAS via mat och inomhusmiljö 

Vår undersökning gäller enbart vatten, men på många platser överskrider alltså enbart dricksvattnet gränsvärdet för vårt totala intag. Eftersom vi får i oss stora mängder PFAS genom inandning av luft, damm och från mat bör max 20 procent av den totala mängden PFAS vi får i oss komma från vatten. PFAS återfinns i nästan alla livsmedel. Just dricksvatten har vi möjlighet att filtrera redan i vattenverken.  

Toppen av ett isberg 

Resultatet av vår kartläggning är oroväckande. Tyvärr kan situationen vara ännu värre än vad som framkommer idag: EFSA:s nya riktvärden baseras på enbart fyra PFAS-ämnen av de drygt 4 700 som finns på marknaden. Den verkliga mängden PFAS som släppts ut i miljön och som finns i våra kroppar är sannolikt betydligt högre.  

Barn kan dricka mindre

Barn kan dricka mindre av det förorenade dricksvattnet innan de överskrider gränsvärdet eftersom de väger mindre och dricker mer i förhållande till sin kroppsvikt. Det gäller även människor som har en diet eller inomhusmiljö där mycket PFAS finns.  

Hälsoeffekter av PFAS-utsläpp

Vissa PFAS är reproduktionsstörande och cancerframkallande. Forskning visar också att PFAS i blodet kan göra så att färre antikroppar bildas efter vaccination. PFAS bryts ner extremt långsamt, kanske aldrig, och halterna fortsätter därför att öka i naturen så länge vi släpper ut dem. Därför kallas de ibland för ”evighetskemikalier”. Idag hittas PFAS till och med i isbjörnarna i Arktis. Det gör det extra viktigt att vi slutar släppa ut PFAS nu.   

Artikeln fortsätter längre ner.

Bli medlem och stöd arbetet för en giftfri vardag!

Som medlem i Naturskyddsföreningen är du med och stöder arbetet för att förbjuda farliga kemikalier och miljögifter.

Naturskyddsföreningen arbetar för att:

  • skärpa lagar och regler så att farliga kemikalier förbjuds och inte hamnar i vår natur
  • förbjuda alla PFAS (en grupp extremt mycket svårnedbrytbara och hälsofarliga ämnen) och sänka åtgärdsgränsen för PFAS i dricksvatten)
  • få på plats bättre lagstiftning och ekonomiska styrmedel för att minska användningen av skadliga bekämpningsmedel.

Utöver ditt värdefulla stöd ger ett medlemskap dig vår medlemstidning Sveriges Natur, tillgång till gratis aktiviteter, rabatt på tågresor med SJ och mycket mer.

Vems bär ansvaret?    

Det är svårt att säga vem som bär ansvaret eftersom det finns många källor till spridningen av PFAS. Det är ingen hemlighet att PFAS är skadligt för miljön, inte bryts ner i naturen och att PFAS nu hittats i blodet hos i stort sett alla människor som testats. Ändå har ingen stoppat företag från att producera och sälja produkter med PFAS. Det är bara ett fåtal PFAS som är reglerade enligt lag. Våra makthavare borde ha förbjudit hela gruppen PFAS för länge sedan. Försvarsmakten har förorenat många områden i Sverige med PFAS men de är långt ifrån den enda förorenaren. 
  
Vattenverken följer rådande lagstiftning och rekommendationer från Livsmedelsverket. Därför är det så viktigt att Livsmedelsverket nu inför gränsvärden som är baserade på den senaste forskningen. I många fall är det Försvarsmakten som ligger bakom stora föroreningar, därför bör staten gå in och betala kostnaden för installation av rening av dricksvattnet.  

Var kommer all denna PFAS ifrån? 

PFAS används för sina vatten- och smutsavvisande egenskaper och finns i allt från funktionskläder, stekpannor och smink till matförpackningar, möbeltyg och brandskum. Utsläpp från produktionen, användningen av eller avfall från dessa produkter går rakt ut i miljön och hamnar slutligen både i maten vi äter, luften vi andas och i vårt dricksvatten.  

Så gick kartläggningen till 

Naturskyddsföreningen har samlat in data och undersökt förekomsten av de extremt svårnedbrytbara miljögifterna PFAS från omkring 250 analysrapporter från vattenverk på 42 platser runt om i Sverige. Vi har sedan jämfört de uppmätta halterna med EU:s livsmedelsmyndighet EFSA:s nya hälsobaseraderiktvärde för PFAS, och med Danmarks gränsvärde för dricksvatten. EFSA:s hälsobaserade riktvärden har sänkts eftersom ny forskning visat att risken för effekter på hälsan uppstår vid mycket lägre halter av PFAS än man tidigare trott. Danmark har satt sitt nya gränsvärde efter denna nya forskning. Livsmedelsverket håller just nu på att ta fram ett nationellt gränsvärde för PFAS i dricksvatten. Vi uppmanar Livsmedelsverket att sätta gränsvärdet i enlighet med den senaste forskningen. 

Stoppa PFAS!

Vår tids värsta miljögift finns nästan överallt idag. Skriv på vår namninsamling och hjälp oss stoppa PFAS.

Skriv på här
Gillas av 9

Relaterat innehåll