Vad är sällsynta jordartsmetaller och kritiska mineraler?

Så kallat kritiska råvaror är främst metaller som bland andra litium, kobolt, mangan och sällsynta jordartsmetaller. Metallerna används ofta i teknik som är viktig för omställningen till ett fossilfritt samhälle, till exempel i elfordonsbatterier och vindturbiner. Men de används även i elektronik, styrsystem, laserteknik och till oljeraffinering.

Vad är kritiska mineraler?

Så kallade kritiska mineraler eller kritiska råvaror (Critical Raw Materials, CRM) är främst metaller som till exempel litium, kobolt, mangan och sällsynta jordartsmetaller. Flera av dessa metaller används i teknik som är viktig för omställningen till ett fossilfritt samhälle. Även om den största delen idag används till andra ändamål, som oljeraffinering, flygplanstillverkning och vapensystem beräknas behovet öka kraftigt de kommande åren. Den övervägande delen av de kritiska råvarorna importeras från länder utanför EU.

Vad är sällsynta jordartsmetaller?

Så kallade sällsynta jordartsmetaller (rare earth elements, REE) är en grupp med sjutton grundämnen vars efterfrågan har ökat kraftigt de senaste tjugo åren. Ofta förekommer de flera tillsammans i berggrunden. Sällsynta jordartsmetaller ingår bland så kallade kritiska metaller eller kritiska råvaror.

De är, namnet till trots, inte sällsynta. För närvarande finns dessa jordartsmetaller som är värda att bryta på minst 800 ställen över världen.

Vad används sällsynta jordartsmetaller till?

Flera sällsynta jordartsmetaller har en viktig kommersiell användning. De används bland annat i elektronik, elmotorer och turbiner. Förutom att användas i telefoner och datorer är de viktiga för modern grön teknik, till exempel i vindkraftverk och elfordon.
Industriföreträdare framhåller ofta metallernas roll i just ”den gröna omställningen”. Men faktum är att en betydande mängd även används för oljeraffinering. I USA går merparten av sällsynta jordartsmetaller idag till just oljeraffinering. Ytterligare en viktig användning är vapentillverkning, i styrsystem, laserteknik med mera.

De sällsynta jordartsmetallerna förekommer ofta tillsammans i mineraliseringar och det är vanligt att de enskilda grundämnena inte särredovisas när mängder anges. När man pratar om sällsynta jordartsmetaller rör det sig om ett antal olika metaller med ofta vitt skilda egenskaper och användning. Nedan följer några exempel på viktiga sällsynta jordartsmetaller och deras användning:

  • Neodym (magneter, vindturbiner, högtalare, hårddiskar med mera)
  • Praseodym (legeringar i flygmotorer, magneter med mera)
  • Terbium (laserteknik, lågenergilampor med mera)
  • Lantan (båglampor, legeringar med mera)
  • Yttrium (bildrör, självlysande material, som supraledare med mera).

Läs mer

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll