Vad innebär Tidöavtalet för natur och klimat?

Den tillträdande regeringen bestående av M, KD och L med stöd av SD har idag fredag den 14 oktober presenterat sitt politiska program vid namn “Tidöavtalet”. Här är vår analys av deras (bristande) förslag för natur och klimat.  

I Tidöavtalet står att “Sveriges klimat- och miljöpolitik ska vara ambitiös” men det återspeglas inte i åtgärderna. För att nå klimatmålen måste Sveriges utsläpp av växthusgaser minska snabbt, men det saknas åtgärder för att åstadkomma snabba utsläppsminskningar. Regeringens åtgärder riskerar istället att öka utsläppen på kort sikt genom bland annat sänkta drivmedelspriser. Samtidigt fokuserar de på åtgärder som kärnkraft och koldioxidinfångning, vilka inte kommer ha någon verkan förrän någon gång efter 2030.  

Naturkrisen eller åtgärder för att hantera den nämns inte med ett enda ord i överenskommelsen. Detsamma gäller de växande problemen med spridning av miljögifter i naturen. Partierna verkar helt sakna en gemensam plan för att hantera tre av våra största kriser.  

Naturskyddsföreningen har gått igenom Tidöavtalet punkt för punkt, här kan du läsa våra kommentarer på förslagen relaterade till klimat och miljö: 

Slopat enprocentsmål för biståndet

Förenklad och förkortad process för miljötillstånd

Nytt energipolitiskt mål

Satsningar på ny kärnkraft

Pausad omprövning av miljötillstånd för vattenkraften

Vindkraft

Solenergi

Energieffektivisering

Högkostnadsskydd och sänkta elpriser

Satsning på koldioxidinfångning (CCS)

Lägre drivmedelspriser

Sänkt reduktionsplikt

Laddinfrastrukturen byggs ut

Bromma flygplats ska bevaras

För att hantera de trippla kriserna för klimat, biologisk mångfald och miljögifter krävs ambitiösa politiska åtgärder. Naturskyddsföreningen har tagit fram 76 åtgärder för klimat och miljö som skulle behöva genomföras under kommande mandatperiod. Tidöavtalet kommer inte ens i närheten av att leverera på miljö- och klimatområdet. 

Bli medlem i Sveriges största miljöorganisation

Var med i kampen för en friskare natur och starkare miljöpolitik och få den prisbelönta tidningen Sveriges Natur fem gånger om året.

Bli medlem idag
Gillas av 11

Relaterat innehåll