Låt skogen leva

Vet du att vi befinner oss i en naturkris? Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera.

Skriv på för färre kalhyggen och ett riktigt skydd för skogens arter!

Situationen för den svenska skogen är allvarlig och många av skogens arter hotas av skogsbruket. Skogen är en livsviktig miljö för 43 % av alla Sveriges rödlistade arter, och antalet hotade arter ökar. Ändå avverkas uppskattningsvis mer än 32 000 fotbollsplaner av biologiskt viktig skog varje år, en stor del med den förödande kalhyggesmetoden. Skyddet måste stärkas och skogsbruket bli hållbart.

Den svenska skogspolitiken utvecklas i fel riktning. WWF och Naturskyddsföreningen kräver därför: 
- Att 30 procent av skogen ges ett långsiktigt, representativt, transparent och kvalitetssäkrat skydd.  
- Att regeringen skapar förutsättningar och ger stöd för en omställning till ett naturnära skogsbruk med färre kalhyggen.

Namninsamlingen avslutas i slutet av år 2022 och lämnas till regeringen för att sätta på press på att detta ska förverkligas. 

Läs mer om uppropet för skogens arter

Träd, ticka, svamp, skog, Sverige

Vanliga frågor om skog och skogsbruk

Hur ser situationen ut i svenska skogen? Vad menas med att vi befinner oss i en naturkris? Är kalhyggen alltid dåligt? Här hittar du svar på vanliga frågor om skog och skogsbruk.

Skog, Natur, Träd, Älvdalen, Skogsbruk, Avverkning, Skogsavverkning

Sanningen om den svenska skogen

Finns det verkligen mer skog en någonsin i Sverige? Är svensk skogsnäring bra för klimatet? Måste Sverige skydda mer skog?

Det skogsbolagen inte säger i reklamfilmerna

Bilden som visas upp är missvisande och därför har vi tagit oss friheten att rätta till en av deras gamla reklamfilmer för att lyfta fram det som inte sägs.

4 viktiga slutsatser om dagens skogsbruk

Rapporten Låt skogen leva - ett hållbart nyttjande av svenska skogen innehåller en mängd fakta som ökar förståelsen för varför och hur skogsbruket måste ställa om. Här är fyra viktiga slutsatser från rapporten.

Stubbe, skog, träd, Sverige

Naturskyddsföreningen anmäler Sverige till EU

Naturskyddsföreningen har anmält Sveriges skogslagstiftning till EU. Här kan du läsa mer om varför skogslagstiftningen har anmälts och vad som händer med EU-anmälan härnäst. 

val 2022

Vilket parti ligger närmast dig i miljöfrågorna?

Kärnkraft, bottentrålning och svenskt skogsbruk. Hur ställer du dig till 17 viktiga frågor om klimat och natur? Jämför dina resultat med partiernas svar.

Uppdrag skog – vilka naturvärden hittar du?

Har du koll på hur skogen mår i din närhet? Du behöver inte vara expert, med hjälp av frågorna i Uppdrag skog lär du dig snabbt känna igen viktiga naturvärden för skogens biologiska mångfald. 

Mejla en politiker

Var med och skapa tryck i politikers mejlinkorg för ett kraftfullt agerande för klimatet och naturen, vi hjälper dig! Du kan välja färdiga budskap att skicka eller skriva helt fritt från hjärtat. Sedan väljer du en eller fler politiker som mottagare.

Skog, Norge, Mobil, Kvinna, Person, Hundar, Träd, Mossa

Ge skogen en röst på sociala medier

Bli digital skogshjälte. Vi behöver höras på alla plattformar för att tvinga fram politisk förändring. Var med och påverka på sociala medier! Det spelar ingen roll om du har en eller tusentals följare, din röst behövs. Skriv upp dig för att få veta när det är dags att kraftsamla för skogen i sociala medier.

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och arbetet för en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

val 2022

Valguiden för klimat och miljö 2022

På valguiden hittar du bland annat våra partigranskningar där du bland annat kan se hur partierna agerat för skogen den senaste mandatperioden - och hur de tänker agera framåt. Här samlar vi det du behöver veta för att kunna göra ett val som känns rätt den 11 september.

Hänglav, lav, skog, träd, Sverige

Gå med i skogsnätverket

Skogsnätverket är ett nätverk för dig som gillar skog. I skogsnätverket arbetar vi för att bevara skyddsvärd skog och för en ny, hållbar skogspolitik.

myrstack, skog, Sverige, träd

Rapport: Skogen, klimatet och den biologiska mångfalden

Rapporten visar på möjligheterna att gynna klimat och biologisk mångfald genom ett mer hållbart skogsbruk i Sverige och i nyttjandet av skogens råvaror.

Gör skillnad som företag

Genom att bli stödföretag eller ge en företagsgåva är ni med och stödjer arbetet för att bevara och restaurera värdefulla skogar.

Peregrine Falcon, beak, birds of Prey, feathers, hunter, preditor, wings

Vad kan du om olika arter?

Naturfalken är Naturskyddsföreningens simborgarmärke i artkunskap. Testa dina kunskaper online eller ute i naturen!