Låt skogen leva

Vet du att vi befinner oss i en naturkris? Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera.

Skriv på för färre kalhyggen och ett riktigt skydd för skogens arter!

av 40 000 underskrifter

Situationen för den svenska skogen är allvarlig och många av skogens arter hotas av skogsbruket. Skogen är en livsviktig miljö för 43 % av alla Sveriges rödlistade arter, och antalet hotade arter ökar. Ändå avverkas uppskattningsvis mer än 32 000 fotbollsplaner av biologiskt viktig skog varje år, en stor del med den förödande kalhyggesmetoden. Skyddet måste stärkas och skogsbruket bli hållbart.

Den svenska skogspolitiken utvecklas i fel riktning. WWF och Naturskyddsföreningen kräver därför: 
- Att 30 procent av skogen ges ett långsiktigt, representativt, transparent och kvalitetssäkrat skydd.  
- Att regeringen skapar förutsättningar och ger stöd för en omställning till ett naturnära skogsbruk med färre kalhyggen.

Namninsamlingen avslutas den 31 oktober och lämnas sedan till den nya miljöministern efter riksdagsvalet 2022 för att sätta på press på att detta ska förverkligas av den nya regeringen. 

Läs mer om uppropet för skogens arter

Ja, jag skriver på för skogens arter

Skicka
Träd, ticka, svamp, skog, Sverige

Vanliga frågor om skog och skogsbruk

Hur ser situationen ut i svenska skogen? Vad menas med att vi befinner oss i en naturkris? Är kalhyggen alltid dåligt? Här hittar du svar på vanliga frågor om skog och skogsbruk.

val 2022

Vilket parti ligger närmast dig i miljöfrågorna?

Kärnkraft, bottentrålning och svenskt skogsbruk. Hur ställer du dig till 17 viktiga frågor om klimat och natur? Jämför dina resultat med partiernas svar.

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och arbetet för en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

val 2022

Valguiden för klimat och miljö 2022

På valguiden hittar du bland annat våra partigranskningar där du bland annat kan se hur partierna agerat för skogen den senaste mandatperioden - och hur de tänker agera framåt. Här samlar vi det du behöver veta för att kunna göra ett val som känns rätt den 11 september.