Låt skogen leva

Vet du att vi befinner oss i en naturkris? Det intensiva skogsbruket i Sverige hotar många av skogens djur, växter och svampar. Sveriges politiker måste agera.

uggla, slaguggla, estland, stubbe, skog

Låt skogen leva

Det intensiva skogsbruket, med kalhyggen som främsta metod, har omvandlat stora delar av Sveriges skogsekosystem i grunden. Skogens biologiska mångfald befinner sig i kris. Men ändå pratar politiska partier om att skogen ska brukas ännu mer för att lösa klimatkrisen.
 
Skogen har en viktig roll i klimatomställningen, men naturens gränser måste vara det som styr hur skogen brukas. När skogen larmar måste vi lyssna. Svenskt skogsbruk är inte hållbart utan måste ställa om! 

Låt skogen leva genom att:
- Skydda skog med höga naturvärden 
- Ändra brukningsmetoderna så att de bevarar skogens alla värden  
- Restaurera och återskapa förstörda skogsekosystem 

Ge skogen en röst på sociala medier

1368 av 3 000 digitala skogshjältar

Bli digital skogshjälte. Vi behöver höras på alla plattformar för att tvinga fram politisk förändring. Var med och påverka på sociala medier! Det spelar ingen roll om du har en eller tusentals följare, din röst behövs. Skriv upp dig för att få veta när det är dags att kraftsamla för skogen i sociala medier.

Jag vill bli digital skogshjälte!

Skriv upp dig för att få veta när det är dags att kraftsamla för skogen i sociala medier. Håll utkik efter den första uppmaningen i din mejl. Vi hör av oss!

Anmäl mig

Ge en gåva till skogen

Med din gåva stödjer du Naturskyddsföreningens arbete för att skydda våra naturskogar och arbetet för en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.
Träd, ticka, svamp, skog, Sverige

Vanliga frågor om skog och skogsbruk

Hur ser situationen ut i svenska skogen? Vad menas med att vi befinner oss i en naturkris? Är kalhyggen alltid dåligt? Här hittar du svar på vanliga frågor om skog och skogsbruk.

Svenskt skog, träd

Rädda skogens alla värden!

Värdefull skog kalhuggs, skogens biologiska mångfald urholkas och balansen som är grunden för de ekosystemtjänster vi är beroende av rubbas. På många håll blir det allt svårare att ta sig ut i naturen. Vi behöver en ny skogspolitik och ett långsiktigt hållbart skogsbruk.