Sänkta ambitioner i miljöpolitiken

En granskning av riksdagspartiernas miljölöften inför valet 2022.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPPC återupprepar budskapet att världens beslutsfattare inte gör tillräckligt för att begränsa den globala uppvärmningen och anpassa samhällen och ekosystem till effekterna. Läget är dessutom värre än tidigare befarat. Tiden som vi har kvar för att agera håller på att rinna ut.

Även krisen för den biologiska mångfalden är akut. Förlusten av biologisk mångfald är ett lika stort hot som klimatförändringarna och de båda kriserna är tätt sammanlänkade med varandra.

Resultaten i denna rapport, där vi granskar partiernas miljöpolitiska ambitioner framåt, är därför mycket oroande. Rapporten som utgår från partiernas svar på Naturskyddsföreningens miljöpolitiska enkät inför riksdagsvalet i september 2022 visar att hälften av riksdagspartierna har mycket låga ambitioner. Och inför den kommande mandatperioden är det endast 6 av Naturskyddsföreningens 22 förslag för natur och klimat som har stöd av en riksdagsmajoritet.

I maj i år släppte vi rapporten Kastvindar i miljöpolitiken där vi tar ett brett grepp om svensk miljöpolitik under mandatperioden som gått. Vi utvärderar såväl regeringens förda politik på miljöområdet som oppositionspartiernas agerade och följer upp hur partierna agerat i relation till de 18 förslag som fanns med i Naturskyddsföreningens enkät inför valet 2018. Även den rapporten visar på en delvis nedslående bild av partiernas miljöpolitik under den turbulenta mandatperioden som gått.

Tillsammans med rapporten Kastvindar i miljöpolitiken som släpptes i maj, ger denna rapport en genomlysning av riksdagspartiernas förda miljöpolitik, prioriteringar och ambitionsnivåer.

Vår förhoppning är att de ska utgöra ett bra underlag för alla de väljare som vill lägga frågor om klimat och natur i vågskålen när de går till valurnorna i september.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll