Testa: Vilket parti ligger närmast dig i miljöfrågorna?

Kärnkraft, bottentrålning och svenskt skogsbruk. Hur ställer du dig till 17 viktiga frågor om klimat och natur? Jämför dina resultat med partiernas svar.

Prispall bäst och sämst för miljön

Granskning: Vilka partier har varit bäst och sämst för miljön?

Naturskyddsföreningen har granskat hur regeringen och riksdagspartierna har agerat i frågor som rör klimat och natur under mandatperioden 2018–2022.

Granskning: Så mycket lovar partierna för klimat och natur!

Vilka riksdagspartier vill ha en ny och hållbar skogspolitik, säger ja till ett fossilförbud 2030 eller en ny svensk koldioxidbudget? Vi har bett partierna svara på 22 viktiga miljöpolitiska förslag.

Skriv under för en tuffare miljöpolitik!

Hjälp oss att höja rösten för klimat och natur. Låt politikerna veta att vi är redo för konkreta åtgärder och modiga beslut.