Testa: Vilket parti ligger närmast dig i miljöfrågorna?

Kärnkraft, bottentrålning och svenskt skogsbruk. Hur ställer du dig till 17 viktiga frågor om klimat och natur? Jämför dina resultat med partiernas svar.

Valkompassen för klimat och natur 2022

Fråga 1 av 17

1. Förbjud fossila bränslen

Ett fossilförbud skulle gälla industri och transportsektorn. Inom dessa områden kan ett fossilförbud göra verklig skillnad eftersom sektorerna tillsammans står för ungefär 75 procent av Sveriges utsläpp av koldioxid. Förslag: Inför ett förbud mot fossila bränslen från och med år 2030.