Vargen behöver ditt stöd

Varg och våra andra stora rovdjur har en viktig plats i naturen – och i våra hjärtan. Vi är glada över att vargen sakta är på väg tillbaka i vår natur. De stora rovdjuren tillför naturen viktiga värden, även om de flesta av oss aldrig kommer att möta något rovdjur i det fria. 

Vi arbetar för att påverka rovdjurspolitiken, så att de fyra stora rovdjuren i vårt land får möjligheter att uppnå och bibehålla livskraftiga populationer och sprida sig till sina naturliga utbredningsområden. Sammantaget har vi hittills räddat ett hundratal vargar undan jakt genom att tillsammans med Rovdjursföreningen och Världsnaturfonden, WWF överklaga licensjakt och skyddsjakt på genetiskt värdefulla vargar. 

De fyra stora rovdjuren 

Vi fortsätter att på olika sätt arbeta för att "de fyra stora", dvs björn, järv, lo och varg ska få leva vidare i vår natur. Rovdjur är och förblir en känslig fråga och mycket återstår innan framtiden för de fyra stora i vårt land är säkrad. 

Det finns ett motstånd mot växande rovdjursstammar, framför allt av varg, i vissa grupper bland tamdjursägare och jägare, men de undersökningar som gjorts av hela befolkningens inställning, visar att en majoritet vill att de stora rovdjuren ska få leva här. 

Sveriges vargar är nära släkt 

Idag finns det cirka 300-400 vargar i Sverige. Det är inte många i förhållande till våra stora naturområden med gles befolkning. Både Spanien och Grekland har över 2000 vargar, trots betydligt större befolkningstäthet än Sverige. 

De vargar som lever i Sverige är så nära släkt att de drabbas av inavel. Därför är det viktigt att det kommer in obesläktade vargar från Finland/Ryssland som tillför nya arvsanlag, gener. De invandrade vargarna måste få möjlighet att förena sig med svenska vargflockar. Om det regelbundet kan tillföras nya gener blir hela vargstammen mindre sårbar och kan på sikt även tåla viss avskjutning. Men än så länge anser vi att vargstammen är för liten för licensjakt. 

Naturskyddsföreningen är inte emot all jakt. När myndigheterna fastställer avskjutningsnivåer ska det alltid ske väldigt restriktivt. Man ska också ta hänsyn till hur stor den illegala avskjutningen är och till nya forskningsrön. Den beslutade jakten måste dessutom vara i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv. 

Viktigt att förebygga och ersätta skador 

Förebyggande insatser som bland annat bidrag till rovdjursstängsel och andra förebyggande åtgärder borde få mer utrymme i rovdjurspolitiken. Det är mycket viktiga insatser för att förhindra rovdjursangrepp och därmed öka acceptansen för rovdjuren.  

Lagstiftningen ska också ge rimliga möjligheter för tamdjursägare att skydda och försvara sina djur vid angrepp. Ersättning ska utgå till skador på tamdjur, orsakade av rovdjur. Det kan ibland också handla om att tillåta skyddsjakt, när det handlar om stora skador. 

Det är också väsentligt med förstärkta insatser för forskning, inventering, övervakning och information. 

Sveriges vargar har en viktig plats i naturen 

Enligt dagens rovdjurpolitik ska vargstammen begränsas rejält, trots att forskarna fortfarande stämplar den som sårbar. Vi anser att det inte är rätt att skjuta ner stammen av en hotad djurart som Sverige dessutom enligt internationella lagar har ett särskilt ansvar att värna. Rovdjuren har, precis som alla andra arter, en viktig plats i naturen. 

Vi vill påverka politiker och sprida kunskap 

Vi försöker påverka politikernas attityder och sprida kunskap om rovdjuren. Vi granskar också myndigheternas agerande. Genom att dra olagliga jaktbeslut inför domstol och till EU-kommissionen har vi stoppat licensjakt på ett hundratal vargar. Det har bidragit till att ge vargstammen möjlighet att bli lite starkare. Men vi vill se mer pengar till forskning, inventering och övervakning. Vi vill dessutom att tjuvjakten stoppas och att Sverige följer sina internationella åtaganden att värna de stora rovdjuren. 

Mer om vårt arbete för vargen 

Naturskyddsföreningen deltar i olika utredningar och referensgrupper som handlar om rovdjur, även den rådsgrupp som står bakom Rovdjurscentret De5Stora invid Järvzoo i Järvsö. På rovdjurcentret finns fakta om de stora rovdjuren och människans relation till dem. 

På  De5Storas webbplats finns mer information och kunskap samlad och där kan man också följa vargarnas liv i hägnet i Järvszoo. Rovdjurscentret utbildar och samlar i sitt råd alla grupper som är berörda av rovdjuren, bland annat naturvårdare, jägare, tamdjursägare och naturturistarrangörer. Saklig information, kunskap och dialog är ledord i arbetet. 

Vi svarar på många remisser, till exempel om hur förekomsten av rovdjur ska fungera tillsammans med tamdjur och renar.  

Fakta om varg:

Vetenskapligt namn: Canis lupus 
Vikt: 30–55 kg. Hanarna är oftast tyngre än tikarna. 
Mankhöjd: Upp till 90 cm. 
Antal ungar: 3–8, ibland upp till 11. 
Vargflocken: Vanligen ett föräldrapar och deras valpar. Vargar 
parar sig i februari–mars och valparna föds efter 9 veckor. 
Föda: Älg (95 procent), vildsvin, rådjur, hare, bäver, grävling och skogsfågel, ibland även får och renar. 
Antal i Sverige: Cirka 395 vargar (enligt inventeringen 2021) 

Visste du det här om vargar? 

  • Många djur lever och gynnas av vargens matrester, både småkryp, rovfåglar, korpar och andra större rovdjur, som järv. 
  • Vargen är ett socialt djur som lever tillsammans i en familj. Det som kallas vargflock är en familj med hane, tik och deras valpar. Föräldravargarna lever tillsammans hela livet, om inte någon av dem dödas. 
  • Ett vargrevir, det område där vargen jagar och rör sig, är cirka 9–12 kvadratmil stort. 
  • Vargen kan gå väldigt länga sträckor, på bara ett enda dygn kan den gå upp till 8 mil. 
  • Vargar ylar inte mer när det är fullmåne, utan lika mycket under alla kvällar. Ylandet är en sång som uttrycker känslor och håller ihop och signalerar information till andra vargar, som kan höra skillnad på olika vargars röster. 
  • I den svenska rödlistan, som tar upp djur och växter som på olika sätt hotas, klassas vargen som starkt hotad.  
  • Varg heter ”kurt” på turkiska. 
  • Ulf och Ylva är svenska namn som härstammar från ulv, dvs varg. 

Rovdjuren behöver ditt stöd! 

Du kan hjälpa rovdjuren på flera olika sätt. Det första och enklaste är att helt enkelt diskutera om rovdjuren med dina vänner. Prata om de starka känslor som rovdjuren väcker och om de värden som vilda djur och vild natur tillför oss. Vi är ett rikt och modernt samhälle som har alla möjligheter att värna och vårda naturens alla värden. 

Ett lodjur med sin lodjursunge.

Ge en gåva till vårt artbevarande arbete

Med din gåva kan vi fortsätta arbetet för att skydda våra hotade arter i Sverige.

Ge en gåva
Gillas av 7

Relaterat innehåll