Världens längsta blomsteräng – om projektet, del 3

Nu är det dags att ta till vara på en ofta bortglömd yta, nämligen landets alla vägrenar. Se Ebba Werner, aktiv i Naturskyddsföreningen berätta mer.

Ängsväxter och pollinatörer som bin, humlor och fjärilar har blivit allt färre i takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat i Sverige. Det vill Naturskyddsföreningen råda bot på genom att använda en ofta bortglömd yta – nämligen landets alla vägkanter. Målsättningen är att skapa minst 1000 kilometer blomrika vägkanter och på så sätt kvala in i Guinness rekordbok med världens längsta blomsteräng.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll