Yttrande över artskyddsutredningen

Krisen för naturen är akut. I Sverige finns drygt 2 200 hotade djur, växter och svampar. För att skydda våra arter och därmed den biologiska mångfalden behöver lagstiftningen skärpas, bli mer tydlig och faktiskt tillämpas av verksamhetsutövare och myndigheter. 

Sverige har fått kritik från EU för bristande efterlevnad av EU:s naturvårdsdirektiv. Artskyddsutredningen presenterar en mängd förslag för att skyddet av arter och livsmiljöer ska bli starkare. Naturskyddsföreningen stödjer majoriteten av förslagen, här kan du läsa hela föreningens yttrande.

Ge en gåva för natur och miljö

Med din gåva kan vi fortsätta kämpa för en hållbar framtid på en frisk och levande planet.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll