Avfallstrappan

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand. Här presenteras avfallstrappans fem nivåer: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. 

I Sverige är vi bra på att återvinna, och vi blir allt bättre! Samtidigt ökar konsumtionen, vilket gör att mer och mer avfall produceras. Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Därför räcker det inte med att återvinna, vi måste kliva upp längs avfallstrappan, vilket innebär att återanvända och minimera mängden avfall genom att minska konsumtionen av varor.

Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är ett EU-direktiv som är antaget i den svenska miljöbalken och styr hur vårt avfall ska tas om hand.

Avfallstrappan. Illustration: Sofia Liljander.

Så här ser avfallstrappan ut:

  1. Minimera: I första hand ska vi se till att skapa så lite avfall som möjligt. Det kan ske genom att varor produceras på ett resurssnålt sätt och genom att konsumera så lite varor som möjligt. På så sätt spar vi på jordens resurser och undviker att farliga ämnen sprids i naturen.

För att minimera resursanvändningen och undvika att bidra till avfall finns några saker du kan tänka på: Behöver jag verkligen den här saken? Om ja, kan jag låna eller hyra den i stället för att köpa den? Finns alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser?

  • Återanvända: Ibland har vi inte längre användning för våra saker. Kanske har vi vuxit ur våra skor eller slutat med en hobby? En sak som du vill bli av med kan vara just vad någon annan letar efter. Återanvänd dina prylar, till exempel genom att ge dem till någon som behöver dem, eller lämna dem till second hand. Du kan också göra om dem till något annat (kallas återbruk) eller sälja dem.
  • Återvinna: Om återanvändning inte är möjlig ska materialet i avfallet återvinnas. Det gör vi till exempel genom att sortera förpackningar (sopsortera), kompostera och panta burkar. Producentansvaret innebär att producenterna ansvarar för att samla in och ta omhand uttjänta produkter. Det gäller bland annat batterier, bilar, däck, elektronik, förpackningar, returpapper och läkemedel.
  • Utvinna energin: Om materialet inte kan återvinnas ska det förbrännas i ett kraftverk för att omvandla energin i avfallet till el och värme. 
  • Deponera: Deponera betyder att slänga avfallet på en soptipp (en deponi). Det är det sämsta alternativet och den sista lösningen som vi på alla sätt ska försöka undvika.

För en del material är det enda alternativet deponi. Det kallas för historiskt avfall. Ett exempel på ett sådant material är asbest, ett mineral som tidigare användes i eternitplattor och andra byggvaror. Asbest förbjöds helt år 1982, men finns fortfarande kvar i en del bostadshus och andra byggnader och kräver särskild hantering vid renovering eller rivning. Det är viktigt att nya produkter och material tillverkas utan farliga ämnen så att det inte bildas mer farligt avfall.

Faktafrågor för skolor

Diskussionsfrågor för skolor

Gillas av 12

Relaterat innehåll