Illustration: Avfallstrappan

En illustration över avfallstrappans fem steg: minimera, återanvända, återvinna, utvinna energi och deponera. Skriv ut som affisch eller använd digitalt.

Affischen som pdf:

kretslopp, återvinna, återanvända, avfall, avfallstrappa

Läs mer om avfallstrappan:

Tips till lektioner om avfall, återvinning och återanvändning:

Nyckelord: Bildstöd, illustration, plansch, avfallstrappa, återvinning, återanvändning, avfall, avfallshierarki.

Bli först att gilla!

Relaterat innehåll