Mat, klimat och miljö – så påverkar maten klimatet

Vad du väljer att äta är avgörande för hur stor klimatpåverkan din mat har. Det har faktiskt större betydelse än hur långt maten har transporterats. Att välja vegetabilier är det enklaste och viktigaste du kan göra för att äta mer klimatvänligt. 

En tredjedel av hushållets klimatpåverkan (ej inräknat offentlig konsumtion och investeringar) kommer från maten och största delen av utsläppen kommer från konsumtionen av animaliska livsmedel som kött, fisk, ägg och mejeriprodukter. Vad vi väljer att äta har störst betydelse för hur stor matens klimatpåverkan blir. Det har större betydelse än hur långt maten transporterats. Att välja mer vegetabilier är det enklaste, och viktigaste, man kan göra för att äta mer klimatvänligt. Och när vi väljer kött så är det viktigt att välja kött från djur som har bidragit till miljönyttor.

Varför är det miljö- och klimatsmart med mer vegetabilier? 

Visste du att en vegetarisk rätt i genomsnitt har hälften så stor klimatpåverkan som en kötträtt? Det beror på att uppfödning av köttdjur står för en mycket stor del av klimatutsläppen. Vi svenskar äter mycket kött, vilket varken är bra för miljön eller hälsan. Bönor, linser, kikärter och andra grövre grönsaker är klimatsmart, även om det har transporterats långt eller hittats i frysdisken. 

Kan köttproduktion bidra till miljönytta? 

Vissa djur bidrar till nytta för miljön. Betande djur, som kor och får, behövs för att hålla markerna öppna och för att vi ska behålla viktiga växter och djur (biologisk mångfald). När djur får beta i hagmarker blir naturen nämligen rik på arter.  

Samtidigt ger betande djur, som kor och får, höga växthusgasutsläpp när de omvandlar gräs, något som vi människor inte kan äta, till kött, som vi kan äta. Gris och fågel ger lägre klimatutsläpp, men deras foder består av mat som även människor kan äta, som soja, majs och spannmål. Det är onödigt att maten tar omvägen via grisen och kycklingen, när vi kan äta maten direkt i stället. En stor del av den spannmål som odlas, både svensk och importerad, används till djurfoder i stället för mat till människor. 

Mycket av det kött vi äter är importerat och långt ifrån alla djur bidrar till miljönytta, men det gör ekologiskt kött och svenskt naturbeteskött. 

Ekologiskt – bäst för bonden, naturen och djuren 

Ekologiska lantbruk måste följa regler som granskas av oberoende kontrollanter. Ekologiska lantbruk får inte använda kemiska bekämpningsmedel eller klimatbelastande konstgödsel och alla djur får komma ut och har större utlopp för sina naturliga beteenden. De stora fördelarna med ekologisk odling är att spridningen av kemikalier minskar och att fler växter och djur trivs. 

Men all ekologisk mat är inte automatiskt mer klimatsmart, det beror på vad man äter. De flesta grönsaker har liknande klimatavtryck per kilo gröda, men lägre klimatavtryck per hektar om de är ekologiska. Samtidigt har ekologiska kött ungefär samma påverkan som oekologiskt. För trots klimatåtgärder i det ekologiska lantbruket så går det inte att ändra på alla källor till växthusgaser, som till exempel matsmältningen hos kor och lamm. Så, för att minska matens klimatpåverkan är det viktigt att äta mer mat från växtriket. 

Matsvinn – mat som slängs 

I ett genomsnittligt slängs 45 kilo mat per person i svenska hem. 19 kilo slängs i sopkorgen och 26 kilo mat hälls ut i vasken. Det är helt i onödan och dessutom slöseri med pengar att köpa mat som går direkt i soptunnan. Matsvinnet beror till en del på att vi handlar för mycket och att maten står och blir gammal i kylskåpet, men också på att vi slänger mat i onödan. 

Vad kan göras för att minska klimat- och miljöpåverkan från maten? 

Sammanfattningsvis finns det alltså flera olika faktorer som spelar roll för hur maten påverkar klimat och miljö. Vad kan man som konsument göra för att minska den negativa påverkan och bidra till miljönyttor? Här är fyra viktiga saker att tänka på: 

  • Mer växtbaserat. Det som har störst betydelse för matens klimatpåverkan är vad vi väljer att äta. Vegetabiliska livsmedel har en lägre klimatpåverkan än kött. Därför är det klimatsmart att äta vegetariskt och veganskt. 
  • Mer ekologiskt. Ekologisk matproduktion bidrar till den biologiska mångfalden och minskar spridningen av kemiska bekämpningsmedel. 
  • Mindre och bättre kött. Betande djur kan bidra till miljönytta. Men den totala köttkonsumtionen behöver minska. Därför är det bra för klimatet att äta både mindre kött och kött från djur som får beta, ekologiskt eller svenskt naturbeteskött.  
  • Mindre matsvinn. Att slänga mindre mat vinner både miljön och plånboken på. 

Så tycker Naturskyddsföreningen 

Naturskyddsföreningen arbetar för en ambitiös klimatpolitik och en ren natur med hög biologisk mångfald. Vi skapar opinion, ställer krav på politiker och ger dig verktyg för att kunna leva klimatsmart. Vi jobbar med att fasa ut fossila bränslen och minska utsläppen inom både transporter, energisektorn samt från vår konsumtion, där maten är en del. 

När det gäller maten kan alla hjälpa till genom att äta mer vegetabilier, mer ekologiskt och välja mindre köttbitar från ekologiskt eller svenskt naturbeteskött.

 

Gillas av 5

Relaterat innehåll