Tacofredag utan bin?

Hur skulle en tacomiddag se ut i en värld utan bin? Här får eleverna upptäcka bin och pollinering och kopplingen till jordbruk och matproduktion. Lektionen går att anpassa till alla åldrar och filmerna passar alla.

Ämnen: Bi, Ge, Hkk, Sv

Tid: Ca 1 lektion.

Länk till läroplanskopplingar: åk 4-6, åk 7-9.

Material

Genomförande

Bin engagerar! Inled med att låta eleverna dela med sig av egna erfarenheter av bin. Visa filmen Så lever bin och humlor (3 min).

-aX79WKsWSo poster image

Lyft fram centrala begrepp och frågor från filmen. T.ex. Varför är det viktigt med biologisk mångfald? Vilken roll har bin och humlor?  

Berätta om pollinering och binas roll (se Faktablad: Bin och deras livsmiljö eller den korta elevtexten De livsvikta bina). Ge exempel på vilken roll bin spelar för matproduktion, t.ex. att vissa äppelodlare i Skåne hyr in bikupor de veckorna äppelträden blommar, och att biodlare i USA fraktar tusentals bin långa sträckor till olika mandel- och fruktodlingar. Varför då, tror eleverna? 

tacomiddag, taco, tacofredag, utan, bin
  • Vad på bordet är beroende av pollinatörer?

Låt eleverna i smågrupper - "bikupor" diskutera frågan ovan. Alternativt, om ni har en korg med tacoingredienser så dela ut olika matvaror och låt eleverna diskutera huruvida pollinering har behövts för just deras matvara. 

Rita upp två kolumner på tavlan med rubrikerna "Beroende av pollinering" och "Ej beroende av pollinering" och låt eleverna föra in sina slutsatser. Diskutera i helklass.

Vad blir kvar? Visa filmen Tacofredag utan bin (19 s) där svaret presenteras. Varför blev just dessa varor kvar i tacomiddagen?

j1xva2PJe2g poster image

Så hur skulle en tacofredag utan bin se ut? Inte jättekul ... Cirka tre fjärdedelar av alla frukt- och grönsaker är beroende av pollinatörer (och var tredje tugga mat vi äter). Obs! Majs och gräs vindpollineras.

Öva begrepp

Öva och repetera begrepp om pollinering, instruktioner finns i bildspelet.

Filmtips! För ytterligare fördjupning i bin och deras livsvillkor, se gärna filmen Bieffekten (40 min) om ni har tillgång till den via er AV-central. Filmen har en tillhörande studiehandledning med diskussionsfrågor.

Nyckelord: vildbin, honungsbin, vilda grannar, pollinatörer, biologisk mångfald, tacos, matproduktion, odla, odling, framtidens mat, frukt, grönsaker, film, tema, rädda bina

skola, barn, ryggsäck

Skolmaterial om natur, klimat och miljö

Övningar, faktablad, quiz och annat material till undervisningen.

Till allt skolmaterial
Gillas av 2

Relaterat innehåll