Frågor och svar om bilar och miljö

Hur ska vi kunna fortsätta köra bil i framtiden och samtidigt undvika klimatkaos? Här kommer svar på några vanliga frågor kring bilar, miljö, klimat och resande!

Vad menar ni med bilevolution egentligen?

Vi har sedan december 2015 ett globalt klimatavtal, och nu är det dags att leva upp till det! Samtidigt kör svenskarna mer bil än någonsin och bilförsäljningen slår alla rekord. Dessa utsläpp påverkar såklart klimatet.

För att nå klimatmålen behöver vi göra flera saker. Dels behöver vi köra mindre bil och använda bilden smartare. Och de bilar vi kör behöver släppa ut så lite som möjligt, alltså fler elbilar och bilar med fossilfritt i tanken. Detta i kombination med mer kollektivåkande, cyklande och promenerande är vad vi kallar för bilevolution! 

Men är ökad användning av biodrivmedel verkligen så bra? Ni säger ju nej till palmolja bland annat?

Frågan om biodrivmedel är komplex. Eftersom biomassa tar upp lika mycket koldioxid när den växer som den släpper ut när den förbränns kan den anses vara klimatneutral i ett längre tidsperspektiv. Däremot är det inte bra om en ökad användning av biomassa leder till avskogning och utdikning av torvmarker för oljepalmsplantager eller annan produktion som baserar sig på ohållbara grödor eller smutsiga förädlingsmetoder.  Det ger en oacceptabel förlust av biologisk mångfald och stora klimatutsläpp som tar hundratals år att betala tillbaks och det har planeten inte råd med.

För att förenkla en komplex fråga så är poängen att biodrivmedel kan produceras hållbart, till skillnad från fossila bränslen. Det betyder dock inte att alla biodrivmedel är bra. Därför kräver vi tuffa hållbarhetskriterier och spårbarhet genom hela livscykeln, för att undvika exempelvis palmolja och annat biodrivmedel som produceras ohållbart.

I Sverige har vi god tillgång till mark och restprodukter från skogsindustrin, vilket gör att vi ser en potential att kunna producera hållbara biodrivmedel. Dessa kommer att behövas under en period i personbilsflottan för att snabbt kunna fasa ut fossila bränslen. På lite längre sikt kommer den tyngre trafiken och flyget också att vara svåra att få över på eldrift, vilket gör produktion av hållbara biodrivmedel till en fortsatt viktig pusselbit för en fossilfri transportsektor.

Men hallå, vi är många som inte klarar oss inte utan bil! Hur ska vi kunna köra mindre?

Självklart behövs bilen i vårt samhälle, både nu och i framtiden. Det viktiga är att den finns på rätt plats och inte används i onödan. Hälften av alla bilresor är kortare än 5 km och i tätort kör vi ännu kortare sträckor; runt 80 procent av bilresorna är under 3-4 kilometer. Samtidigt som det är just i våra städer som det är lättast att skippa bilresan och istället ta cykeln, bussen eller promenera. För ju fler som cyklar och åker kollektivt desto mer utrymme finns det för dem som verkligen behöver bilen!

Flyttar inte elbilen bara utsläppsproblemet till elproducenterna?

Oavsett vart elen kommer ifrån är en elmotor mer effektiv och kräver därför mindre energi. Men självklart beror de totala utsläppen helt på hur elen produceras. I Sverige är elproduktionen väldigt ”ren”, särskilt nu när vi har en energiuppgörelse om att Sverige ska ha 100 % förnybar el till 2040. Därför minskar Sveriges utsläpp för varje bil som byts ut mot ett laddbart fordon.

I vissa andra länder är frågan svårare. Om elen produceras i till exempel ett kolkraftverk så släpps det ut en hel del växthusgaser därifrån. Men å andra sidan är det lättare att kontrollera utsläppen från en källa jämfört med när varje bil släpper ut sina egna avgaser. 

Jamen om man räknar elbilens HELA utsläpp, alltså från vaggan till graven, så blir det väl i slutändan en massa miljöpåverkan?

Det är vetenskapligt fastlagt att elbilar ger mindre klimatpåverkan jämfört med fossilbilar, men hur stor skillnaden är beror mycket på hur elen är framställd.

En del så kallade "livscykel-analyser", där man mäter en produkts hela miljöpåverkan från vaggan till graven, visar att elbilar kan ha större miljöpåverkan än fossilbilar när det gäller utsläpp och spridning av giftiga ämnen i miljön. De analyserna är dock generellt mer osäkra och mer forskning behövs.

Det är också viktigt att komma ihåg att resultatet i sådana här analyser beror på vad man väljer att mäta och under hur lång tid. Till exempel energianvändning, materialanvändning (inklusive sällsynta metaller) eller utsläpp av klimatpåverkande gaser. 

Fossilbilen däremot kommer aldrig kunna minska sina utsläpp tillräckligt mycket för att någonsin bli en hållbar lösning.  

 

Men hur hållbart är det med litiumbatterier egentligen?

Litiumjonbatterier är den vanligaste batteritypen för elfordon idag. För att tillverka dem behövs litium, men också koppar, aluminium och andra metaller, till exempel kobolt. Enligt Christian Ekberg som är professor i industriell materialåtervinning vid Chalmers tekniska högskola, finns det idag inte resurser nog att ersätta alla bensinfordon med batteridrivna fordon. I alla fall inte globalt.

För att en storskalig användning av elbilar ska bli hållbar, parallellt med att lokala batterilager i energisystemet växer, krävs därför teknikutveckling. Forskning pågår både på hur man ska kunna återvinna litiumet i uttjänta batterier mer effektivt och på nya batteritekniker som kan ta över i framtiden. Och som vid all utvinning av råvaror är det jätteviktigt att ta stor hänsyn till både miljö och människor under hela processen. Exempelvis kan brytningen av litium ha stor lokal miljöpåverkan, precis som all annan gruvbrytning. 

Trots detta, är elbilen dock fortfarande ett bättre alternativ än fossilbilen, för den som är beroende av att kunna köra bil. Men att elbilar ensamt skulle lösa transportsektorns miljöproblem är tyvärr naivt att tro.

 

Hur långt kan man åka med en elbil?

Hur långt man kan åka med ett laddbart fordon beror på storleken på batteriet. Laddhybrider har normalt en elräckvidd på 5-8 mil medan rena elbilar har en räckvidd på cirka 16-30 mil. Det finns också fordon som kan köra uppemot 50 mil på en laddning. Vill du veta mer exakt bör du kolla i specifikationerna för respektive fordon.

Hur lång tid tar det innan elbilen på riktigt kan konkurrera med fossilbilen?

Elbilar bedöms vara konkurrenskraftiga gentemot bensin- och dieselbilar när batterikostnaden har sjunkit till omkring 150 USD per kWh (att jämföra med dagens pris på ca 350 USD/kWh). Batteripriserna faller dock snabbt. Mellan 2007 och 2014 sjönk producenternas kostnad för elbilsbatterier med 14 % årligen och kostnaden kommer med största sannolikhet att fortsätta falla under 2020-talet. Prognoser från flera källor spår att priset kommer att vara nere i en nivå där elbilen blir konkurrenskraftig runt 2020-2025. 

Kommer elen i Sverige att räcka till när alla skaffar elbil?

För varje bil som byts ut mot ett laddbart fordon minskar den totala energianvändningen i Sverige – elmotorer är nämligen mer effektiva än konventionella bensin- och dieselmotorer. Sverige kommer alltså att få en energieffektivisering genom att byta ut sin bilpark mot endast laddbara fordon. Att producera tillräckligt med el för att driva fordonen kommer inte heller att vara något problem eftersom vi redan idag exporterar en hel del el utomlands. Samtidigt sker också el-effektivisering på andra sätt i landet, exempelvis genom att all belysning byts ut mot ny och mer effektiv teknik. Den el vi sparar genom dessa effektiviseringar kan användas för att driva Sveriges laddbara fordon.

Men även om vi sparar en del energi på att byta till elbilar räcker inte det för att klara miljömålen. Dessutom kräver även elbilar både utrymme och resurser i form av exempelvis metaller. De avger också skadliga partiklar från sina däck. Därför behöver vi oavsett köra mindre bil. 

(delar av svaren kommer från www.emobility.se som finansieras av Energimyndigheten och Powercircle)

Klimatet behöver dig!

Det är svårt att ensam lägga tågräls, bygga cykelbanor och stifta nya lagar. Tillsammans kan vi sätta press på politikerna.