Grön Finans

Hur våra pengar förvaltas har stor betydelse för miljö och klimat. Banker, fondförvaltare och försäkringsbolag behöver ta ett betydligt större ansvar för miljön och enbart investera i företag med miljömässigt hållbara produkter.

Våra bästa gröna finanstips

Fyra smarta sätt att spara och investera som tar hänsyn till både miljön och din ekonomi.

Bli månadsgivare idag och stöd kampen för natur och miljö. Tillsammans har vi kraft att förändra.

Intresset för att spara grönt ökar. Men hur kan man börja spara hållbart, och är det en säker investering? Frågorna är många.

Studier visar att konsumenter är villiga att tänka på miljön i sitt sparande, och de väljer hållbart när de får valet. Dessutom lönar det sig att spara hållbart!

Vårt mål är att driva på finansbranschen att ta större ansvar för miljön. Det ska också vara lättare för konsumenten att göra ett miljömässigt bättre val.

Försäkringar som är miljömärkta med Bra Miljöval innebär att försäkringsbolaget agerar miljömedvetet i upphandling, drift och förvaltning av försäkringspremien.

Vi medverkar i initiativet Fair Finance Guide som granskar vilken hänsyn banker tar till miljö. mänskliga rättigheter och andra hållbarhetsfrågor när de investerar dina pengar.

Vår rapport "Världens grönaste sparprodukter" lyfter intressanta exempel på hållbara sparprodukter. Den ger också förslag på åtgärder för att hållbara sparprodukter ska bli normen framöver.

Bli medlem - för en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.