Hållbar finans

Hur kan dina placeringar hjälpa miljön? Naturskyddsföreningen arbetar aktivt med att påverka en av vår tids största utmaningar – att ställa om till hållbart sparande och gröna investeringar.

Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation och bedriver påverkansarbete för en omställning till en grönare jord på flera områden. För att bygga ett hållbart samhälle vill vi bland annat ta ett omtag kring hela finanssektorn!

Inom ramen för Naturskyddsföreningens arbete med hållbar finans driver vi bland annat projektet Dubbelt så grön som syftar till att utveckla hållbara sparprodukter tillsammans med finansbranschen, miljömärker bil- och småhusförsäkringar med vår miljömärkning Bra Miljöval och medverkar i granskningsinitiativet Fair Finance Guide.

Försäkringar

Försäkringsbranschen har en unik position i samhället eftersom de förvaltar svindlande stora ekonomiska resurser i form av premiekapital, samtidigt som de också är en storkonsument av tjänster och produkter vid skadereglering. Genom de Försäkringar som är miljömärkta med Bra Miljöval ställer vi höga krav på att försäkringsbolagen förvaltar sitt kapital på ett hållbart sätt samt reglerar skador på hus och bil med hållbara och energieffektiva material och metoder.

Dubbelt så grön 

Dubbelt så grön är Naturskyddsföreningens stora samverkansprojekt inom hållbart sparande. Genom att arbeta tillsammans med aktörer från finansbranschen vill vi öka takten i omställningen till ett mer hållbart samhälle och underlätta för konsumenter att hitta och välja hållbara obligationer, fonder och lån!

 

Fair Finance Guide

Fair Finance Guide är ett internationellt initiativ för att öka insynen i hur hållbart bankerna investerar. Fair Finance Guide leds i Sverige av Sveriges Konsumenter och Naturskyddsföreningen är en av fem organisationer som står bakom.

#grönfinans #schysstsparande