Grön Finans

Hur våra pengar förvaltas har stor betydelse för miljö och klimat. Banker, fondförvaltare och försäkringsbolag behöver ta ett betydligt större ansvar för miljön och enbart investera i företag med miljömässigt hållbara produkter.

Så här kan du göra hållbara val för miljön och vara med och driva på bankernas hållbarhetsarbete: 

  1. Grön pension: Gå in på Pensionsmyndighetens hemsida, minpension.se, och kolla om ditt fondval är grönt. Byt annars till en likvärdig fond med bättre miljöprofil. 
  2. Spara hållbart: Kolla om din bank tillhör de bästa på listan hos Fair Finance Guide. Om din bank jobbar som den ska kan dina sparpengar göra nytta för miljön. 
  3. Satsa på ett miljöprojekt: Genom crowdfunding kan du satsa pengar i ett specifikt miljöfrämjande projekt – till exempel utvecklingen av en produkt som löser ett miljöproblem. 
  4. Miljömässiga lån: Undersök möjligheterna att få bättre rabatt genom ett miljöbilslån, skapa din egen energi genom solpanelslån eller få ner dina bolånekostnader genom miljöförbättrande åtgärder i hemmet.  

Samarbetsprojektet ska göra det lättare att hitta och välja hållbara sparkonton, fonder och lån!

Försäkringar som är miljömärkta med Bra Miljöval innebär att försäkringsbolaget agerar miljömedvetet i upphandling, drift och förvaltning av försäkringspremien.

Vi medverkar i Fair Finance Guide som granskar hur hållbart bankerna investerar.

Genom att välja placeringar med hållbar inriktning kan dina pengar vara med och skapa grön tillväxt.

Vårt mål är att finansbranschen ska ta ett betydligt större ansvar inom miljö och hållbarhet.

Vår rapport "Världens grönaste sparprodukter" lyfter intressanta exempel på hållbara sparprodukter. Den ger också förslag på åtgärder för att hållbara sparprodukter ska bli normen framöver.

Bli medlem - För en bättre värld

Var med och verka för en stark global miljörörelse.