Svenska Postkodlotteriet

Sedan 2010 är Naturskyddsföreningen förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet som varje år fördelar sitt överskott till organisationer verksamma inom ideell sektor. Postkodlotteriet har sedan de startade i Sverige delat ut över 14,5 miljarder kronor tack vare alla lottköpare.

Om stödet

Stödet från Svenska Postkodlotteriet använder Naturskyddsföreningen till att påverka politiker, jaga miljöbovar och påverka lagstiftningen. Det årliga så kallade basstödet är pengar som inte är öronmärkta till ett specifikt verksamhetsområde utan fria att använda där vi anser att de gör mest nytta.

Naturskyddsföreningen allokerar stödet till de natur- och miljöområden vi arbetar med på uppdrag av våra medlemmar.

Varje år utlyser Svenska Postkodlotteriet även en Drömprojektfond. Den finns till för att möjliggöra de stora projekten som ligger utanför ordinarie verksamhet och skapar förutsättningar att driva ett riktat arbete under flera år.

Naturskyddsföreningen har drivit ett flertal olika Drömprojekt, både på egen hand och i samarbete med andra organisationer. Det nuvarande Drömprojektet, Världens längsta blomsteräng, är Naturskyddsföreningens egna.

16 000 000 kronor

Utdelning basstöd Naturskyddsföreningen 2024

238 064 090 kronor

Utdelning totalt Naturskyddsföreningen – varav 42 163 224 kronor till Drömprojekt

Postkodlotteriet Naturskyddsföreningen Halmstad

Drömprojekt 2021-2025

Världens längsta blomsteräng

Beviljat belopp: 14,1 miljoner kronor

I projektet ska vägkanter till såväl cykelbanor som bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Målsättningen är glasklar – minst 1 000 kilometer ängsmark ska skapas och med det ska vi kvala in i Guinness rekordbok med Världens längsta blomsteräng.

Tidigare Drömprojekt

Surfejs

Beviljat belopp: 8 mkr
Ett projekt om farliga kemikalier, främst PFAS, i smink och hudvårdsprodukter där vi lyckades övertyga flera stora kosmetikaföretag att sluta använda just PFAS.

Naturkollen

Beviljat belopp: 6 mkr
Skapar medborgarforskning och aktiviteter för biologisk mångfald. Genom dessa får vi fram nödvändig information för att forma ett hållbart samhälle.

Två kvinnor står vid en ekologisk odling.

Inga konstigheter

Beviljat belopp: 12 mkr
Ett samarbetsprojekt med Hungerprojektet samt vår partner PELUM Uganda för ett giftfritt jordbruk. Vi ger småbrukare kunskap, verktyg och rådgivning.

meditation, moder jord, landskap, kust, sten, steniga berg, sten, soluppgång, natur, miljö, frisk

Skyddat hav

Beviljat belopp: 7 mkr
Tillsammans med våra partners CAOPA i Senegal och CANCO i Kenya arbetar vi för fler och bättre skyddade havsområden för att ge växt och djurliv en chans att återhämta sig.

Övriga Drömprojekt

  • Schysst sommar och vinter – Beviljat belopp: 7 mkr

"Vi är stolta över att få stötta en så viktig och engagerad folkrörelse som Naturskyddsföreningen i deras kamp för natur och människa. Genom åren har vi fått ta del av Naturskyddsföreningens uthålliga arbete som genererat flertalet viktiga framgångar för miljön, för oss blir det verkligen ett kvitto på att pengarna som lottköparna stöttar föreningen med gör världen bättre på riktigt. Jag vill därför passa på att tacka både lottköparna till Postkodlotteriet och medlemmarna i Naturskyddsföreningen för att de visar att vi tillsammans kan skapa en ljusare framtid."

Hélène Carlbark, Välgörenhetschef Svenska Postkodlotteriet

Om Svenska Postkodlotteriet

Svenska Postkodlotteriet är ett av Sveriges största lotterier med drygt en miljon lottköpare. Lotteriet har en övertygelse om att världen blir bättre med ett starkt civilsamhälle och hela överskottet går till ideell sektor.
I dagsläget har Svenska Postkodlotteriet 60 förmånstagarorganisationer inom ämnesområdena mänskliga rättigheter, natur och miljö samt forskning och hälsa, som får ta del av vinsten om runt 1 miljard kronor från lottköpen varje år.

Kontakt

Sofia Wigström, Projektledare Svenska Postkodlotteriet
Telefon: 08-702 63 42
E-post: sofia.wigstrom@naturskyddsföreningen.se