Hjälp till att vårda en äng

Visste du att en äng kan innehålla upp till 50 arter per kvadratmeter, lika många som i regnskogen? Att vårda ängarna i Sverige är en insats som bromsar förlusten av biologisk mångfald. 

Naturskyddsföreningen sköter om ängar i många kommuner i Sverige. Nu kan du vara med och göra insats för blommorna och insekterna! På våren är det nämligen dags att räfsa ängarna för att göra plats till årets blommande växter. 

Låter det intressant? Så här gör du: Ta kontakt med Naturskyddsföreningen på din ort och kolla när de ska räfsa sin äng. De flesta har en kalender på sin hemsida, annars går det alltid bra att ringa någon i styrelsen och fråga. 

Förutom härligt kroppsarbete i solen brukar det finnas tid för att grilla, umgås och andra trevligheter. 

Lien ger ängar rika på biologisk mångfald 

Ängen är näringsfattig, vilket kan låta trist, men det är just bristen på näring som ger den rikliga mångfalden, eftersom det skapar en miljö där ingen art kan växa ohämmat och tränga ut alla andra. På en äng kan du hitta upp till 50 arter per kvadratmeter – lika många som i regnskogen. Den stora rikedomen på arter gör att ekosystemet blir robust och lättare kan stå emot klimatförändringar. 

Så sköts ängen med lie 

På sensommaren slås växtligheten på ängen av och skörden samlas ihop. Detta görs bäst när de flesta blommor blommat klart och fröerna hunnits spridas innan blomstänglarna tas bort. Genom att slå gräset och ta bort skörden skapas förutsättningarna för att arterna ska finnas kvar och föröka sig, och förhoppningsvis hittar även nya arter dit. Att slå ängar med lie förhindrar också marken från att växa igen med träd och buskar. 

På våren räfsas ängen. Löv och växtrester tas bort så ny växtlighet kan spira.

Världens längsta blomsteräng

I projektet Världens längsta blomsteräng ska vägkanter till såväl cykelbanor och bilvägar bli till paradis för biologisk mångfald. Arbetet sker i hela landet – tillsammans  med privatpersoner, vägföreningar och våra medlemmar.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!

Relaterat innehåll