Gå med i Mat- och jordbruksnätverket

Är du intresserad av jordbrukets miljöfrågor, global livsmedelsförsörjning och vill påverka utvecklingen? Välkommen att gå med i Mat- och jordbruksnätverket.

I Mat- och jordbruksnätverket kommer du i kontakt med cirka 600 medlemmar i Naturskyddsföreningen som är intresserade av vad vi äter och hur vi odlar. Genom att jobba i nätverksform vill vi öka utbytet mellan aktiva som jobbar med mat- och jordbruksfrågor i olika delar av landet. Vi utbyter kunskap, arbetar med kampanjer, ordnar träffar, inspirerar varandra och håller oss uppdaterade i jordbruksfrågorna. Vi hjälper rikskansliet att föra ut miljöbudskap genom samordnade insatser i hela landet. Det finns även särskilda intressegrupper inom nätverket för djupare diskussioner. 

Exempel på aktiviteter som kan ordnas i nätverket är: kurser och studiebesök om ekologisk odling, lokal matmarknad, Hagens dag, Ängens dag, naturguidning i odlingslandskapet, ekologiska matlagningskurser, solidaritetsarbete och vängrupper i Syd. 

Bli medlem i Mat- och jordbruksnätverket 

Du behöver ingen förkunskap för att gå med i vårt nätverk och du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kostar inget att gå med, men du måste vara medlem i Naturskyddsföreningen.

Som medlem i nätverket får du vårt nätverksbrev på mejlen när något är på gång.

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll