Gå med i mat- och jordbruksnätverket

Är du intresserad av jordbrukets miljöfrågor, global livsmedelsförsörjning och vill påverka utvecklingen? 

I Mat- och Jordbruksnätverket kommer du i kontakt med ca 600 medlemmar i Naturskyddsföreningen som är intresserade av vad vi äter och hur vi odlar. Genom att jobba i nätverk vill vi öka utbytet mellan aktiva som jobbar med mat- och jordbruksfrågor i olika delar av landet. Vi utbyter kunskap, arbetar med kampanjer, ordnar träffar, inspirerar varandra och hålls uppdaterade i jordbruksfrågorna. Vi hjälper rikskansliet att föra ut miljöbudskap genom samordnade insatser i hela landet. Det finns även mindre intressegrupper för djupare diskussioner. 

Exempel på aktiviteter som kan ordnas i nätverket är kurser och studiebesök om ekologisk odling, lokal matmarknad, Hagens dag, Ängens dag, naturguidning i odlingslandskapet, ekologiska matlagningskurser, solidaritetsarbete och vängrupper i Syd. 

Bli medlem i Mat- och jordbruksnätverket 
Du behöver ingen förkunskap för att gå med i vårt nätverk. Du bestämmer själv hur mycket du vill engagera dig. Det kostar inget att gå med, men du måste vara med medlem i Naturskyddsföreningen. Som medlem i nätverket får du vårt nätverksbrev på mejlen när något är på gång. 

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Bli först att gilla!