Hyresvärdens och bostadsrättsföreningens checklista för klimat och biologisk mångfald

Inte bara byggandet av hus och lägenheter måste bli mer hållbart och effektivt. Din hyresvärd eller bostadsrättsförening kan också göra stor skillnad. Därför har vi på Naturskyddsföreningen tagit fram tio åtgärder som tillsammans gör skillnad för klimatet och den biologiska mångfalden. 

Som privatperson är du med i ett stort antal olika sammanhang – från idrottsföreningar, bostadsrättsföreningar, skolor och arbetsplatser till att handla i matbutiker. Alla dessa aktörer behöver göra sitt för att bli mer hållbara och driva den nödvändiga samhällsomställningen framåt. Det här kan din bostadsrättsförening respektive hyresvärd göra. Lycka till! 

Checklista för hyresvärdar och bostadsrättsföreningar: 

Vi energieffektiviserar och använder miljömärkt el 

Att se över energianvändningen är ett första steg mot att planera in energieffektiviseringar. Vi passar på att energieffektivisera i samband med renoveringar eller har årliga rutiner i samband med underhåll. För att minska energianvändningen kan vi till exempel satsa på att installera energisnåla vitvaror i gemensamma lokaler och tilläggsisolera. Vi kontrollerar att elen kommer från förnybara källor och väljer el som är märkt med Bra Miljöval, eftersom märkningen också tar hänsyn till växt- och djurliv vid elproduktionen. 

Vi har en miljöpolicy 

I miljöpolicyn sätts mål för vad som ska genomföras, med en beskrivning av hur målen ska uppnås. Med hjälp av framtagna indikatorer mäter vi våra framsteg och ger vårt hållbarhetsarbete en riktning och gör det lättare att mäta resultaten. Vi kan dessutom visa att vi tar hållbarhetsarbetet på allvar genom att skaffa en oberoende miljöledningscertifiering. 

Vi väljer miljömärkt och ställer miljökrav 

Vi köper miljömärkta rengöringsprodukter, papper, diskmedel och tvål. Vi väljer produkter med Svanen eller Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval. Om vi jobbar med upphandlingar kan hårda miljökrav vara ett effektivt sätt för att påverka även andra aktörer. 

Vi satsar på cyklar 

Vi satsar på säker och tillgänglig cykelförvaring och cykelparkering, för att möjliggöra en miljövänligare och nyttigare livsstil för de boende. Kanske skapar vi ett gemensamt cykelrum, med cykelpump och redskap för att laga trasiga cyklar, eller kanske till och med en cykelpool? 

Vi gör plats för elbilar 

Fler och fler som använder bil väljer elbil. Genom att installera laddstationer i området underlättar vi det valet. Kanske kan vi också skapa en bilpool med elbilar? Alla behöver inte en egen bil och om vår förening tillhandahåller fordon blir det både billigare för de boende och minskar onödiga transporter och utsläpp. 

Vi sopsorterar 

Det måste vara lätt att återvinna så vi ser till att det finns goda möjligheter till sopsortering och att det är tydligt vad som ska slängas var. Vi gör återvinningsstationen synlig och välskyltad. Kanske behöver information finnas tillgänglig på flera olika språk? Vi kollar upp om det finns en lokal aktör som kan erbjuda fastighetsnära textilinsamling. Det finns också möjlighet att sortera matavfall för biogasproduktion. 

Vi odlar på gården 

Stadsnära odling är enligt FN en viktig förutsättning för framtidens matförsörjning. Att skapa möjligheter för gemensam odling är bra både för miljön, gemenskapen och höjer mysfaktorn på gården. Vi satsar på odlingslotter eller odlingslådor på gården. Vi väljer växter som lockar vilda bin, humlor och fjärilar, sätter upp bihotell och använder giftfri ogräsbekämpning. Vi låter en bit av gräsmattan blomma – för pollinatörernas skull! 

Vi får energi från solen 

Vi undersöker om det är möjligt att installera solceller på taket. Att investera i solceller gör att de boende får tillgång till både billigare och grönare el. Dessutom kan överskott under sommarmånaderna säljas till elbolag, vilket kan ge en lägre boendekostnad. 

Vi delar och byter 

Att dela på ägodelar är inte bara bra för miljön, utan kan också öka gemenskapen mellan de boende. Vi kan tillhandahålla saker som borrmaskin och cyklar. Vi inrättar ett gemensamt bytesrum, där de boende kan lämna saker de inte vill ha kvar som andra kan ha nytta av. 

Vi tar hand om träden 

Vi tar hand om de träd som finns på gården, speciellt de gamla, eftersom träd binder mycket koldioxid. Dessutom kan både träd och buskar minska bullernivåer och ge skugga. Vi planterar gärna nya träd och buskar om vi inte har så många. Bärbuskar som blommar under olika perioder ger också pollinatörer bra tillgång till mat. 

För dig som vill läsa mer: 

  • Top Ten är Naturskyddsföreningens guide till Sveriges energieffektivaste elektronikprodukter och vitvaror för både privatpersoner och företag. Här finns också energitips som hjälper dig till en energisnål och hållbar vardag. Läs mer här.
  • Energimyndigheten har information som hjälper både företag och privatpersoner att energieffektivisera. Läs mer här.
  • Hyresgästföreningen har på sin webbsida listat några tips på vad man kan göra för miljön som hyresgäst. Läs mer här.
  • Allmännyttan/SABO, bransch- och intresseorganisationen för allmännyttiga bostadsföretag, antog år 2017 ett idéprogrammet ”Allmännyttan mot år 2030 – ett idéprogram” med en mängd nyttiga hållbarhetstips. Läs mer här.
  • Fastighetsägarna har skapat en bilaga, ett grönt hyresavtal, som bifogas till det vanliga lokalavtalet. Genom avtalet kommer fastighetsägare och hyresgäst överens om att uppfylla vissa krav på miljöhänsyn. Läs mer här.
  • Hjälp vilda bin och humlor genom att bygga vildbihotell, gör om en bit av gräsmattan till en äng eller plantera bivänliga växter med hjälp av våra instruktioner i Operation: Rädda bina. 
  • Satsa på solenergi! Naturskyddsföreningen har massor av tips och information på webben om att använda sig av solenergi och sätta upp solceller. Där finns dessutom fler tips på vad du kan göra för att påverka din bostadsrättsförening eller hyresvärd. Läs mer här.

Hela Sverige ställer om 

Naturskyddsföreningen har tagit fram ett antal checklistor med förslag på viktiga, konkreta åtgärder som olika samhällsaktörer kan bidra med. Vi har dessutom sammanställt en guide över hur du som medborgare kan påverka din kommun att ställa om. 
Läs mer här. 

Tillsammans kan vi ställa om Sverige! 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 2

Relaterat innehåll