Lär tillsammans!

Vi står mitt uppe i en massutrotning av arter, världen över. Även i Sverige ser det mörkt ut för många både älskade och mindre kända arter. Lär dig mer om åtta av våra utrotningshotade i arter och reflektera tillsammans med andra över hur du kan bidra till en förändring.

Författarna och journalisterna Martin Emtenäs och Johanna Stål har skrivit en studieplan till Naturskyddsföreningens årsbok 2022 "Tusen och 1 art". Boken handlar om åtta svenska djur vars livsmiljöer och därmed livsförutsättningar vi människor drastiskt förändrat de senaste hundra åren.

Varför en studiecirkel?
Materialet handlar lika mycket om filosofi kring människans plats på jorden som om naturvetenskap, och hoppas på att ge upphov till eftertanke och kanske även till konkret handling. Vad kan du och jag göra för att driva på utvecklingen åt det håll vi och forskarna tror är bra och hitta en bra balans mellan mänskliga behov och andra arters behov? Du och dina vänner kan fördjupa er antingen om djur och naturtyper eller hela den stora frågan hur vi kan arbeta för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden.
I slutet av studieplanen finns idéer för hur du kan vara med och påverka lokalt där du bor.
Lär er av och med varandra!

Boken går att köpa till lägre pris vid start av samtalscirkel, kontakta din krets.

mossa, skog, stam, gammal skog, död ved, övervuxen, trädstam, grön, grönt,

Hjälp oss skydda skogen!

Stöd arbetet för våra naturskogar och en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden.

Ge en gåva
Gillas av 1

Relaterat innehåll