Plantera ett ekollon, framtidens ek

Till hösten släpper ekarna sina ekollon. Passa på, plocka och plantera ett ekollon, så kan det gro och börja växa i vår. Trivs inte eken där du bor? Plantera en sälg istället. 

De ekar som nu ger ekollon att plantera kan vara många hundra år gamla. Och ekar som planteras idag kan leva i många hundra år framåt. Bor du i de nordliga delarna av landet, där inte eken trivs så bra – plantera en sälg istället. Men faktum är att planterade ekar överlever betydligt längre norrut än man tidigare trodde, så det kan vara värt att testa. 

Att plantera ett träd och följa hur det växer är roligt och hjälper oss, vuxna och barn, att förstå och ta hand om naturen. Lövträd trängs ofta undan av skogsbruket som hellre planterar gran och tall. Men varje ek betyder mycket för många små och stora varelser, såväl människor som växter och djur. 

Vildsvin och nötskrika, några som gillar ekollon

För att skydda ett ekollon som man planterar ska det petas ner det ungefär 5 cm djupt, så att inte fåglar, möss eller vildsvin hittar det och äter upp eller gömmer det. Vildsvin äter upp en hel del. Nötskrikorna gömmer ekollon inför vintern, men glömmer ofta bort var de lagt dem. På så sätt hjälper de också till att plantera nya ekar som gror i gömmorna. Sammanlagt har över tusen arter insekter, svampar och lavar eken som mat eller bostad. Är det ett litet hål i ekollonet som du har hittat, har ett litet kryp redan flyttat in och troligen ätit upp en del av näringen. Leta reda på ett nytt. 

Ekollon trivs i sval och fuktig sand  

Om du vill att ditt ekollon ska gro inomhus ska du lägga det svalt i fuktig sand några veckor så att det gror. Man kan också få ekollon att växa till ett litet träd av bara vatten. I själva ollonet finns tillräckligt med näring för att roten ska växa ut och en smal stam spira med de första bladen. 

Placera ekollonet i en smal flaskhals, så att själva ollonet inte ligger i vatten, men så nära vattenytan att grodden kan sträva ner mot vattnet. Det kan ibland vara svårt att plantera ut en ek som rotat sig inomhus. Det är lätt att skada roten, så var försiktig. 

Gallra under ekens grenar 

En ek är känslig för andra träd och buskar som kommer växande underifrån och slår emot grenarna. De dör ofta. För att sköta en ek, se till att försiktigt hålla efter högväxande buskar och andra träd. Har de börjat växa, gallra lite i taget, så att inte förändringen i marken kommer för snabbt. Ekens rötter behöver anpassa sig. 

På omkring trettio år blir en ek ungefär tio meter. Efter 150 år brukar ekar börja utveckla hål som kan bli bostäder för fåglar och ekorrar. I gamla döende ekstammar lever också en massa spännande arter, till exempel Europas största skalbagge, ekoxen. Man brukar säga att en ek kan växa i tre hundra år, leva i trehundra och sakta dö under ytterligare trehundra år. 

Det går lika bra med sälg 

Om du bor längre norrut och vill göra en naturvårdsinsats – plantera en sälg istället. Sälgen är viktigt för många djur, särskilt för insekter som vaknar tidigt på våren, som vissa humlor och fjärilar. Då är det ont om annan mat än sälgens blommor med pollen och nektar. Hitta en sälg, klipp av ett skott av sälgen (fråga markägaren om den inte växer på din tomt) och stick helt enkelt ner det ett par decimeter i marken, så rotar den sig. 

skog,vatten,höst,träd,grön,gul,blå

Stå upp för naturen

Läget för vår planet är akut, men vi kan fortfarande bromsa utvecklingen. Du behövs i det arbetet!

Bli månadsgivare
Gillas av 3

Relaterat innehåll